Eigen rol- Zelfmanagement

Wat is zelfmanagement?

Zelfmanagement betekent dat je zelf de regie hebt over jouw leven met een chronische ziekte. Hoe vind je balans tussen wat de ziekte vraagt en hoe jij je leven wilt leiden. Zorgverleners zoals huisarts, verpleegkundige, specialist, diëtist en naasten helpen je daarbij. Zelfmanagement geeft meer grip op jouw leven.

Gelijkwaardige partners

Jij weet als geen ander hoe jouw lichaam reageert en welke zorg jij nodig hebt. Jij bepaalt welke doelen je wilt halen. Dat doe je samen met de zorgverleners. Een relatie op basis van partnerschap, vertrouwen en respect. Bijvoorbeeld:

 • Je voert (een deel van) de zorg zelf uit.
 • Je past jouw levensstijl aan.
 • Je denkt mee over wat goed is voor jouw gezondheid.

Meer informatie over zelfmanagement bij een hart- en vaatziekte.


Individueel zorgplan

In het individueel zorgplan zet je hoe je omgaat met de chronische aandoening. Dit doe je samen met je zorgverleners. Je kunt bij het opstellen van het zorgplan ook naasten betrekken. Samen bepaal je aan welke doelen je wilt werken en welke afspraken je met elkaar maakt.


Onze visie op zelfmanagement
 • Mensen hebben de regie over hun gezondheid, voor zover zij dat willen en kunnen.
 • Kwaliteit van het leven staat centraal. Samen met het functioneren en de levenssituatie van de patiënt.
 • Patiënten bepalen zelf of, wanneer en hoe zij hun naasten, mantelzorgers en zorgverleners betrekken.
 • Zorgverleners van verschillende disciplines werken onderling nauw samen.
 • Patiënt en zorgverlener zijn gelijkwaardige partners met eigen deskundigheden.
 • Samen beslissen zorgverlener en patiënt welke zorg passend is en wie wat doet.

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal heb je altijd toegang tot het individueel zorgplan en andere medische gegevens. Je kunt deze gegevens altijd bekijken. Zo kun je gericht werken aan jouw doelen en afspraken. Je ziet hier ook welke doelen je al hebt gehaald. Zo heb je meer regie over je eigen zorgproces.


Download Thuisarts app

De Thuisarts.nl app is dé app voor betrouwbare informatie over jouw aandoening en gezondheid. Ook ondersteunt deze app je voor, tijdens en na het huisartsenbezoek.


Tips voor gesprekken

Het is belangrijk dat je de informatie begrijpt en onthoudt tijdens een gesprek. Deze tips helpen je daarbij.

 • Schrijf vragen van tevoren op. Zo vergeet je ze niet tijdens een gesprek met de zorgverlener.
 • Neem iemand mee. Twee horen meer dan één.
 • Stel gerust vragen. De zorgverlener kan niet altijd zien wat je wel en niet begrijpt. Vraag gerust om meer uitleg.
 • Maak aantekeningen. Dan kun je de informatie later rustig nalezen.
 • Vraag om schriftelijke of betrouwbare digitale informatie. Dan kun jij of je naasten alles later nalezen. Je mag dat gerust vragen.