Klacht of compliment

Lees voor

Bent je niet tevreden over de verleende zorg, de manier van omgaan of de manier van handelen door een zorgverlener in de keten? Wij doen hun uiterste best om je goede zorg te bieden.

In gesprek gaan
Heb je een klacht over een zorgverlener, dan bespreek je het beste eerst die zorgverlener. Kom je er samen niet uit, vraag dan naar de klachtenregeling van de zorgverlener. Jouw zorgverlener kan je vertellen hoe dit werkt.

Heb je een klacht over een medewerker van Ketenzorg, dan  bespreek je dat het beste eerst met die medewerker. Wil je dit liever niet of zijn er meerdere zorgverleners betrokken? Dan kun je je klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Dokterszorg.

klachten@ketenzorgfriesland.nl
0513 65 67 70 (tijdens kantooruren)
Ketenzorg Friesland, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 1653, 8440 WB Heerenveen.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt contact op over de klacht en bespreekt de verdere gang van zaken. Soms kun je de klacht ook oplossen door in gesprek te gaan met de betrokken zorgverlener(s).

  Formele klacht indienen
  Lukt de bemiddeling met de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet? Dan kun je schriftelijk een formele klacht indienen bij de manager van Ketenzorg Friesland. De klachtenfunctionaris kan je helpen om de klacht op papier te zetten en eventueel ook helpen bij de formele behandeling van de klacht.

  Advies en ondersteuning Zorgbelang Fryslân
  Bij het Adviespunt van Zorgbelang Fryslân kun je terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. De medewerkers zoeken samen met je naar een antwoord op vragen of een oplossing voor een klacht. Zij kunnen bijvoorbeeld informatie geven over patiëntenrechten of helpen bij het opstellen van een brief over een klacht. Bekijk de website Zorgbelang Fryslân voor meer informatie.


  Klachtenregeling

  Klachten worden afgehandeld binnen Ketenzorg Friesland volgens de klachtenregeling. De regeling is gebaseerd op de modelregeling van de:

  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Brancheorganisatie InEen

  De regeling voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Alle klachten worden geregistreerd. Zo kunnen we vaak voorkomende klachten bespreken en onze zorg verbeteren.

  Ontevreden over de afhandeling

  Ben je niet tevreden over de formele afhandeling van je klacht? Dan kun je dit aangeven bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Hieraan zijn wel kosten verbonden. De SKGE toetst of de klachtenprocedure correct is doorlopen en of de juiste maatregelen zijn genomen. Je moet het geschil schriftelijk indienen.

  Privacy

  Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig om met je gegevens. Je machtigt de klachtenfunctionaris om het dossier te bekijken als je een klacht indient. De functionaris bekijkt alleen informatie die belangrijk voor de afhandeling van de klacht.

  Kosten

  Wij brengen geen kosten in rekening. Kosten die je zelf maakt zijn voor eigen rekening. Bijvoorbeeld als je de hulp inschakelt van een advocaat. Een geschil in behandeling laten namen bij de SKGE brengt wel kosten met zich mee. Op de website van de SKGE lees je meer hierover.