Aanmelden bij Ketenzorg Friesland

Lees voor
Aansluiten bij de keten

Zorgverleners die programmatisch werken in de keten kunnen een betere kwaliteit van  zorg leveren. Zij geven, ondersteund door onze zorgprogramma's persoonsgerichte zorg, zijn goed geschoold en blijven actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maakt de praktijk daarnaast ook gebruik van Engage. dan kan de patiënt beter de regie krijgen en actief betrokken zijn bij de zorg voor zijn chronische aandoening. 

Als je wilt starten met een keten komt jouw regio adviseur langs in de praktijk voor een QuickScan. Hierbij inventariseren we of de praktijk klaar is om te kunnen starten en bespreken we welke mogelijke stappen er nog uitgevoerd moeten worden. Dit proces neemt tijd in beslag, dus neem al contact met ons op wanneer jullie overwegen om aan een keten deel te willen nemen. Dan hebben beide partijen voldoende tijd om de (mogelijke) aansluiting goed te laten verlopen. De QuickScan zal laten zien hoe vlot we kunnen starten, houdt in ieder geval rekening met 2 maanden. 

Wanneer je je bij ons wilt aansluiten als zorgverlener, kun je ons een aanmeldformulier toesturen. Na ontvangst van het aanmeldformulier gaan we aan de slag en nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op.  

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulier huisartsenpraktijk
Aanmeldformulier diëtist
Aanmeldformulier fysiotherapeut
Aanmeldformulier Vital Health Coordinate


Voorwaarden voor aanmelden

Wil je je aansluiten als zorgverlener bij een of meer ketenzorgprogramma’s? Dat moet je voldoen aan een aantal algemene en DBC-specifieke voorwaarden.
Algemene voorwaarden:

 • De zorgverlener onderschrijft de missie en visie van Ketenzorg Friesland en erkent daarmee het belang van een multidisciplinaire benadering van de chronische aandoeningen in de eerste lijn.
 • De zorgverlener is bereid de benodigde zorg binnen de vastgestelde overeenkomst en conform de protocollen van Ketenzorg Friesland te leveren.
 • De zorgverlener beschikt over voldoende capaciteit (mens en middelen) om de zorgprogramma’s uit te voeren.
 • Ingebruikname van het Ketenzorg Informatiesysteem VitalHealth.
 • Systeem en software zijn van voldoende niveau (specificatie op te vragen via info@ketenzorgfriesland.nl).
 • In het bezit van een OZIS-koppeling ten behoeve van het OZIS-ketenzorgbericht.
 • Aangesloten op Zorgdomein.
 • De zorg die in het kader van een bij Ketenzorg Friesland gecontracteerde DBC wordt geleverd, kan niet ook aan een andere zorggroep worden geleverd. Er bestaat wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld Astma / COPD bij een andere zorggroep te contracteren en DM2 / CVRM bij Ketenzorg Friesland. Let op: de DBC Diabetes Mellitus type 2 kan niet bij ons worden afgenomen als bij een andere zorggroep CVRM wordt afgenomen.
 • De zorgverlener neemt in het kader van kwaliteitsverbetering deel aan de betreffende verplichte scholingen en ontvangt Ketenzorg Friesland elk jaar tijdens een praktijkbezoek.

Huisartsen:

 • De POH-S heeft de scholing motiverende gespreksvoering gevolgd.
 • Leefstijlinterventies spelen een cruciale rol in de behandeling van patiënten met een chronische aandoening. De zorgverlener heeft voldoende aandacht voor voeding, afvallen en bewegen bij patiënten.
 • Bij een contract inclusief “zelf instellen op insuline” is minimaal de Langerhanscursus vereist, net als het jaarlijks volgen van de verplichte nascholing op het gebied van diabetes.
 • Bij het zelf uitvoeren van longfunctieonderzoek is Caspir-certificering vereist.

Diëtisten:

 • Voorlichting, educatie en aanpassing van de voeding en leefstijl zijn gebaseerd op de NDF-voedingsrichtlijn 2015.

Fysiotherapeuten:

 • Je hebt  minimaal één van onderstaande cursussen gevolgd en overlegd bij aanmelden:
  • Beweegprogramma COPD deel I en II  -  Breederode Hogeschool
  • Fysiotherapie bij COPD & Astma -   Hogeschool Leiden
  • Basiscursus én Exercisetraining bij  mensen met longaandoeningen  (voorheen COPD & Astma)  -  NPi
  • COPD & Astma in de fysiotherapie  -   Pro Education
  • Fysiotherapie bij patiënten met  COPD -   CIRO 

Opmerking: dit betreft actuele cursussen (vanaf 2020). Een eerder gevolgde cursus of in de toekomst te volgen vergelijkbare cursus die niet in deze lijst staat, maar die wel aantoonbare vergelijkbare kennis en vaardigheden heeft behandeld, kan ter beoordeling worden voorgelegd.

 • Je hebt een geldig reanimatiediploma.
 • In de praktijk zijn aanwezig:
  • onderhouden en geijkte testapparatuur voor inspannings- en krachttest.
  • een bloeddrukmeter, hartslagmeter en borgschalen.
  • een zuurstofsaturatiewaardemeter.

Medisch Specialisten:

 • Medisch Specialisten onderschrijven de Friese Wisselprotocollen.

Voor de module Stoppen met roken:

 • De gedragsmatige ondersteuner moet een gekwalificeerde stoppen-met-roken-begeleider zijn, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken. Vanaf 2015 is inschrijving als ‘kandidaat’ in het Kwaliteitsregister ‘Stoppen met Roken’ niet meer toegestaan. Er moet sprake zijn van inschrijving als ‘registrant’, ‘supervisor’ of ‘supervisant’.
 • Voor de eisen die worden gesteld aan zorgverleners voor de begeleiding bij stoppen met roken verwijzen we naar de Kwaliteitscriteria zorgverleners Stoppen met Roken. Meer informatie over (her)registratie als gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleider is te vinden op de site van het kwaliteitsregister. Daar is ook een overzicht opgenomen van de geaccrediteerde opleidingen voor registratie en de geaccrediteerde nascholingen voor herregistratie.

Ben je medisch specialist?

Ben je medisch specialist en geïnteresseerd om deel te nemen aan de zorgprogramma’s? Dan bespreken wij dit graag met je. Neem gerust contact met ons op.