Aanmelden bij Ketenzorg Friesland

Lees voor

Zorgverleners die programmatisch werken in de keten kunnen een betere kwaliteit van  zorg leveren. Zij geven, ondersteund door onze zorgprogramma's persoonsgerichte zorg, zijn goed geschoold en blijven actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maakt de praktijk daarnaast ook gebruik van een patientenportaal dan kan de patiënt nog beter de regie krijgen en actief betrokken zijn bij de zorg voor zijn chronische aandoening. 

Aansluiten bij de keten

Als je als huisarts wilt starten met een keten komt jouw regio adviseur langs in de praktijk voor een QuickScan. Hierbij inventariseren we of de praktijk klaar is om te kunnen starten en bespreken we welke mogelijke stappen er nog uitgevoerd moeten worden. Dit proces neemt tijd in beslag, dus neem al contact met ons op wanneer jullie overwegen om aan een keten deel te willen nemen. Dan hebben beide partijen voldoende tijd om de (mogelijke) aansluiting goed te laten verlopen. De QuickScan zal laten zien hoe vlot we kunnen starten, houdt in ieder geval rekening met 2 maanden. 

Wanneer je je bij ons wilt aansluiten als zorgverlener, kun je ons een aanmeldformulier toesturen. Na ontvangst van het aanmeldformulier gaan we aan de slag en nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op.  

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulier huisartsenpraktijk
Aanmeldformulier diëtist
Aanmeldformulier fysiotherapeut
Aanmeldformulier Vital Health Coordinate

Ben je medisch specialist en geïnteresseerd om deel te nemen aan de zorgprogramma’s? Dan bespreken wij dit graag met je. Neem gerust contact met ons op.

Voorwaarden voor aanmelden

Wil je je aansluiten als zorgverlener bij een of meer ketenzorgprogramma’s? Dat moet je voldoen aan een aantal algemene en DBC-specifieke voorwaarden.
Algemene voorwaarden:

 • De zorgverlener onderschrijft de missie en visie van Ketenzorg Friesland en erkent daarmee het belang van een multidisciplinaire benadering van de chronische aandoeningen in de eerste lijn.
 • De zorgverlener is bereid de benodigde zorg binnen de vastgestelde overeenkomst en conform de protocollen van Ketenzorg Friesland te leveren.
 • De zorgverlener beschikt over voldoende capaciteit (mens en middelen) om de zorgprogramma’s uit te voeren.
 • De zorgverlener neemt in het kader van kwaliteitsverbetering deel aan de betreffende verplichte scholingen en ontvangt Ketenzorg Friesland elk jaar tijdens een praktijkbezoek.
 • Alle zorgverleners voldoen aan de scholingsvoorwaarden en -adviezen zoals beschreven in de betreffende contracten. Een compleet overzicht hiervan vind je hier.
 • Leefstijlinterventies spelen een cruciale rol in de behandeling van patiënten met een chronische aandoening. De zorgverlener heeft voldoende aandacht voor voeding, afvallen en bewegen bij patiënten.
 • Ingebruikname van één van onze Ketenzorg Informatiesystemen.
 • Systeem en software zijn van voldoende niveau (specificatie op te vragen via info@ketenzorgfriesland.nl).
 • In het bezit van een OZIS-koppeling ten behoeve van het OZIS-ketenzorgbericht.
 • De zorgverlener is aangesloten op Zorgdomein.

Fysiotherapeuten:

 • Je hebt een geldig reanimatiediploma.
 • In de praktijk zijn aanwezig:
  • onderhouden en geijkte testapparatuur voor inspannings- en krachttest.
  • een bloeddrukmeter, hartslagmeter en borgschalen.
  • een zuurstofsaturatiewaardemeter.

Medisch Specialisten:

 • Medisch Specialisten onderschrijven de Friese Wisselprotocollen.