Aansluiten bij Ketenzorg Friesland

Lees voor
Aansluiten bij Ketenzorg Friesland

Wil je graag aansluiten bij Ketenzorg Friesland? Dat kan! Wij werken in de keten samen met huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en medisch specialisten.  Ketenzorg Friesland biedt drie verschillende ketens aan, namelijk de Friese Cardiometabole zorg, de Friese Longzorg en de Friese Ouderenzorg.  Ook leefstijlcoaches kunnen zich bij ons aansluiten. Wij werken samen met leefstijlcoaches die een erkende interventie aanbieden.   

Werkwijze 

Om je bij ons aan te kunnen sluiten, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Hiervoor vragen we je het onderstaande aanmeldformulier in te vullen, dat op jouw beroepsgroep van toepassing is. Het ingevulde formulier kun je vervolgens naar ons sturen per mail. Na ontvangst van het formulier nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op.

Aanmeldformulier huisartsenpraktijk
Aanmeldformulier diëtist
Aanmeldformulier fysiotherapeut
Aanmeldformulier leefstijlcoach

Aansluiten medisch specialist 

Wij werken in de keten samen met oogartsen, longartsen en internisten. Ben je medisch specialist en geïnteresseerd om met ons samen te werken? Wij bespreken graag de mogelijkheden!  

Starten 

Het is afhankelijk van de beroepsgroep wanneer de samenwerking kan ingaan. Fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlcoaches kunnen starten per de eerste van iedere maand. Voor huisartsen geldt een andere procedure. Na aanmelding volgt namelijk eerst een QuickScan. 

QuickScan huisartsenpraktijk

Voordat je als huisarts start met de samenwerking in de keten vindt eerst een Quickscan plaats. Dit houdt in dat één van onze regioadviseurs langskomt op de praktijk om deze scan uit te voeren. De Quickscan geeft aan of de praktijk klaar is om te kunnen starten en welke eventuele aanpassingen nog nodig zijn. Dit proces neemt tijd in beslag. Houd in ieder geval rekening met twee maanden. 

Voorwaarden

Wil je aansluiten bij één of meer ketenzorgprogramma’s? Dan moet je in ieder geval voldoen aan de volgende algemene voorwaarden. 

  • Je onderschrijft de missie en visie van Ketenzorg Friesland en erkent daarmee het belang van een multidisciplinaire benadering van de chronische aandoeningen in de eerste lijn. 
  • Je bent bereid de benodigde zorg binnen de vastgestelde overeenkomst en conform de protocollen van Ketenzorg Friesland te leveren. 
  • Je beschikt over voldoende capaciteit (mens en middelen) om de zorgprogramma’s uit te voeren. 
  • Je neemt in het kader van kwaliteitsverbetering deel aan de betreffende verplichte scholingen en ontvangt Ketenzorg Friesland elk jaar voor een praktijkbezoek. 
  • Je voldoet aan de scholingsvoorwaarden en -adviezen zoals beschreven in de betreffende contracten. Een compleet overzicht hiervan vind je hier
  • Leefstijlinterventies spelen een cruciale rol in de behandeling van patiënten met een chronische aandoening. Je hebt voldoende aandacht voor voeding, afvallen en bewegen bij patiënten. 
  • Je maakt gebruik van het samenwerkingsplatform van VIPLive of Zorgdomein. 
  • Systeem en software zijn van voldoende niveau (specificatie op te vragen via info@ketenzorgfriesland.nl). 
Voorwaarden leefstijlcoaches

Wil je je als leefstijlcoach aansluiten bij Ketenzorg Friesland? Bekijk de voorwaarden in het document 'Voorwaarden en rol van KZF en de leefstijlcoach'.

Contact 

Ben je geïnteresseerd en wil je aansluiten bij Ketenzorg Friesland? Of heb je nog vragen? Neem gerust contact met één van onze regioadviseurs.