Scholingsprogramma

Lees voor

Wij organiseren regelmatig cursussen of trainingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals in de keten. Wij werken samen met Doktersacademie Friesland.
Samen maken wij jaarlijks een scholingsplan om de deskundigheid van de bij de ketens aangesloten zorgverleners te waarborgen. Naast de geadviseerde basis- en vervolgscholingen zijn er interessante aanvullende scholingen op specifieke thema’s binnen de chronische zorg. Ook bieden we overkoepelende scholingen, zoals Stoppen Met Roken en de Basistraining Leefstijcoaching.

Scholingsvoorwaarden bij deelname aan de ketens
Actuele scholingen

Wil je meer weten over een specifiek onderwerp? Geef dit aan bij Doktersacademie of jouw regioadviseur.