Scholingsprogramma

Lees voor

Wij organiseren regelmatig cursussen of trainingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals in de keten, samen met Doktersacademie Friesland.
Samen maken wij hiervoor jaarlijks een scholingsplan.  Naast de geadviseerde basis- en vervolgscholingen zijn er interessante aanvullende scholingen op specifieke thema’s binnen de chronische zorg. Ook bieden we overkoepelende scholingen, zoals Stoppen Met Roken en de Basistraining Leefstijlcoaching.

Wil je meer leren over een specifiek onderwerp? Geef dit aan bij Doktersacademie of jouw regioadviseur.