Verbindende schakel in de chronische zorg

Lees voor
Onze missie

Wij zijn dé partner in de gezondheidsverbetering van mensen met een chronische aandoening.

Onze visie

Wij faciliteren de zorg voor mensen met een chronische aandoening zó, dat zij goede multidisciplinaire, persoonsgerichte zorg krijgen tegen acceptabele kosten. Wij zijn innovatief, streven naar ketenzorg van hoge kwaliteit en hanteren efficiënte processen en procedures.

Ons doel

Ons doel is de zorg voor mensen met een chronische aandoening zodanig vorm te geven dat de kwaliteit van hun leven verbetert.

Voordelen van ketenzorg
  • Wij hebben contracten met huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en medisch specialisten.
  • Deze zorgverleners werken samen vanuit een zorgprogramma, onder leiding van de huisarts. Zo wordt de zorgverlening efficiënter én effectiever.
  •  Zorgverleners gebruiken elkaars expertise. Zo krijgt de patiënt de beste en meest passende zorg.
  •  Wij faciliteren en organiseren bijeenkomsten voor zorgverleners waar het delen van kennis centraal staat.
  •  Via een Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) weten alle zorgverleners in de keten van elkaar wat ze doen en welke adviezen worden gegeven. Dit voorkomt misverstanden, onnodige vragen en tegenstrijdigheden in de behandeling.
  •  De financiering van de zorg binnen de keten verloopt via Ketenzorg Friesland. Wij dienen declaraties bij de zorgverzekeraars in en zorgen dat de zorgverleners tijdig wordt uitbetaald. Lees meer over financiering.
Dit doet Ketenzorg Friesland
  1.  zorgprogramma's (door)ontwikkelen
  2.  kwaliteit bevorderen
  3.  contracten met zorgverzekeraars en zorgverleners verzorgen
  4.  declaraties uitbetalen

1. Zorgprogramma’s (door)ontwikkelen
Wij verbinden huisartsen en andere zorgverleners met elkaar om de mensen met een chronische aandoening zo goed mogelijk te helpen. Dat doen we samen met experts en adviesgroepen. Daarbij sluiten wij altijd aan op de verschillende richtlijnen en zorgstandaarden. Alles komt samen in onze zorgprogramma’s:

Wil je je aansluiten bij een van onze zorgprogramma’s? Meld je dan aan.

2. Kwaliteit bevorderen
Samen met Doktersacademie Friesland verzorgen wij scholingen voor zorgverleners rond de zorgprogramma’s. Zij verdiepen zich in de theorie en verschillende casussen. Ook geven wij feedback op kwaliteitsindicatoren en ondersteunen wij zorgverleners door huisartsenpraktijken te bezoeken. Wij zetten (innovatieve) ICT toepassingen in om de zorg te verbeteren (e-health en KIS).
In de agenda vind je alle scholingsactiviteiten.

3. Contract zorgverzekeraar en zorgverleners
Voor de financiering hebben wij contracten met Zilveren Kruis. Andere zorgverzekeraars volgen deze afspraken. Wij maken ook afspraken over kwaliteit en prijzen met alle zorgverleners in de zorgprogramma’s.

4. Declaraties uitbetalen
Wij declareren ieder kwartaal het afgesproken tarief bij de zorgverzekeraars. Dit doen we op basis van het aantal patiënten dat deelneemt aan de zorgprogramma’s. Wij betalen vervolgens de goedgekeurde declaraties aan de zorgverleners.