Veelgestelde vragen

Lees voor

Wat is ketenzorg?
Wat is voor mij als patiënt het voordeel van ketenzorg?
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Wat kan ik zelf doen voor mijn gezondheid?
Waarom staat 'Ketenzorg Friesland' op het declaratieoverzicht van mijn verzekeraar?
Ik wil graag meer weten over DM2.
Ik wil graag meer weten over CVRM.
Ik wil graag meer weten over COPD.
Ik wil graag meer weten over Astma.
Ik heb een klacht over zorg die mij binnen een zorgprogramma is verleend. Waar kan ik terecht?
Welke zorgverleners zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland?
Mijn vraag staat er niet bij.


Wat is ketenzorg?

Bij ketenzorg bundelen alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een chronische ziekte hun krachten. Ze hebben één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de patiënt. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang. Lees meer.


Wat is voor mij als patiënt het voordeel van ketenzorg?

De zorg die je krijgt is efficiënter georganiseerd en beter op elkaar afgestemd. Jouw zorgverleners weten van elkaar welke behandeling of advies ze geven. Daardoor hoef je niet bij elke zorgverlener opnieuw jouw verhaal te doen. De zorg die je ontvangt binnen de keten wordt volledig vergoed. Voor de meeste zorgkosten geldt geen eigen risico. Lees meer over vergoeding en de Vergoeding en de uitzonderingen.


Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Als de huisarts je doorverwijst naar een andere zorgverlener binnen de keten, is het belangrijk dat deze goed is geïnformeerd. Daarom wordt de informatie over je behandeling elektronisch naar de zorgverlener gestuurd. De zorgverleners binnen de keten kunnen alleen gegevens bekijken die noodzakelijk zijn voor de behandeling. Wij gebruiken je gegevens anoniem voor het meten van de kwaliteit van zorg en het declareren van zorg bij de zorgverzekeraar. Lees meer.


Wat kan ik zelf doen voor mijn gezondheid?

Gemiddeld heb je als patiënt twee uur per jaar contact met zorgverleners. Ondertussen leef je 24 uur per dag met de aandoening. Goed zelfmanagement geeft meer grip op je leven en ziekte. Door informatie te verzamelen, goed naar je lichaam te luisteren en doelen te stellen, kun je zelf een rol spelen in de zorg die je krijgt. Lees meer.


Waarom staat 'Ketenzorg Friesland' op het declaratieoverzicht van mijn verzekeraar?

Als je ketenzorg ontvangt, declareren wij het zogenoemde ketentarief bij de zorgverzekeraar. Van het ketentarief worden je behandeling en de organisatie daarvan betaald. Het ketentarief is een gemiddelde prijs en voor alle deelnemers aan een zorgprogramma hetzelfde.
Lees meer.


Ik wil graag meer weten over DM2.

Kijk op onze pagina over diabetes type 2 (DM2).


Ik wil graag meer weten over CVRM.

Kijk op onze pagina over CVRM.


Ik wil graag meer weten over COPD.

Kijk op onze pagina over COPD.


Ik wil graag meer weten over Astma.

Kijk op onze pagina voor de meest gestelde vragen over Astma.


Ik heb een klacht over zorg die mij binnen een zorgprogramma is verleend. Waar kan ik terecht?

Onze medewerkers en de aangesloten zorgverleners doen hun uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de verleende zorg, benadering of over de manier van handelen van een zorgverlener in de keten. Je hebt het recht daarover te klagen. Ook namens een patiënt kun je een klacht indienen. Lees hoe je een klacht kunt indienen.


Welke zorgverleners zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland?

Heel veel huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten in Friesland zijn aangesloten bij een of meerdere van onze zorgprogramma’s. Ook zorgverleners in de tweede lijn, zoals internisten, longartsen en oogartsen zijn onderdeel van ketens. Je kunt hier zoeken welke zorgverleners zijn aangesloten bij ons.


Mijn vraag staat er niet bij.

Bij vragen over ketenzorg is jouw huisarts het eerste aanspreekpunt. Kan de huisarts jouw vraag niet beantwoorden? Neem dan contact op met ons. Vragen over vergoedingen kun je stellen aan de zorgverzekeraar.