Spreekuur.nl

Lees voor

Spreekuur.nl
Spreekuur.nl is het patiëntenportaal dat wij gebruiken voor Zorg op afstand. Op deze pagina vind je een aantal links naar instructievideo's of handleidingen over Spreekuur.nl. Deze informatie vind je ook op de website van Spreekuur.nl. 

Instructievideo's
Eerste keer inloggen met DigiD op Spreekuur.nl 
Inloggen met DigiD met een bestaand account
Aanmaken account
Inloggen via Android-app
Inloggen via iOS-app
Invoeren thuismeting, bloeddruk
Invoeren thuismeting, dagcurve

Meer informatie
Klik voor meer informatie over Spreekuur.nl hier.

Vragen
Heb je vragen over Spreekuur.nl dan kun je die stellen aan de support-afdeling van Spreekuur.nl. Klik hier om direct je vraag te stellen.