Kwaliteit

Lees voor
Wat is kwaliteit van zorg?

Kwaliteit van zorg wordt bepaald door wat zorgverleners en de patiënt samen goede zorg vinden.

  • Patiënten vragen om zorg op maat. Zorg dat past bij hun behoeften, doelen en levensverhaal.
  • De zorgprofessional sluit aan bij de behoeften van de patiënt.  Zorgprogramma’s en NHG-standaarden helpen hierbij. In contracten die wij met zorgverleners hebben staan afspraken over de kwaliteit van de zorg.

In Kwaliteit op Maat 2023-2025 lees je meer over ons kwaliteitsbeleid en ons scholingsbeleid. Ook lees je wat wij doen om de kwaliteit van de chronische zorg in de huisartsenpraktijken verder te ontwikkelen.

Kwaliteit meten

Het meten van kwaliteit is belangrijk voor goede zorg. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren en ervaringen van zorgverleners en patiënten. Bekijk hier ons Kwaliteitsjaarverslag 2022. Wij doen ook mee aan de benchmark ‘Transparante Ketenzorg’ van InEen.

Zorgprogramma's

Wij ondersteunen aangesloten praktijken met zorgprogramma’s die ontwikkeld zijn aan de hand van landelijke zorgstandaarden en wetenschappelijke richtlijnen. Vertegenwoordigers van onze zorgverleners, kaderhuisartsen en patiënten denken mee over het verder ontwikkelen van onze zorgprogramma's.

Klachtenregeling

Wij werken zorgvuldig en streven naar een hoge kwaliteit van zorg. Ben je  niet helemaal tevreden? Bijvoorbeeld over de gang van zaken, het contact of een verbetering die je wil melden. Wij waarderen jouw mening. Samen kijken wij graag naar een oplossing. Dokterszorg Friesland behandelt jouw klacht. Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland. Meer hierover lees je op Klacht of compliment

Vragen?

Heb je een vraag over het kwaliteitsbeleid of andere onderwerpen op het gebied van kwaliteit? Stuur ons dan een mail via het contactformulier of bel rechtstreeks met onze Adviseur kwaliteit en beleid: T 088 1181721

Handige links: