Kwaliteit

Lees voor

In ons kwaliteitsbeleid staat welke activiteiten wij uitvoeren om de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma’s te borgen. Hiermee ondersteunen wij huisartsen(praktijken) en andere ketenpartners om de zorg voor chronische patiënten vorm te geven.

Kwaliteitsteam

 Ons kwaliteitsteam bestaat uit een:

 • medisch adviseur
 • longverpleegkundige
 • diabetesverpleegkundige, tevens CVRM consulent
 • adviseur kwaliteit en beleid
 • programmaleider GLI en leefstijl
Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsdenken in de zorg is aan het veranderen. Kwaliteit van zorg wordt bepaald door wat zorgverleners en patiënt samen goede zorg vinden.

 • Patiënten vragen om zorg op maat, die past bij hun behoeften, doelen en levensverhaal.
 • De zorgprofessional sluit aan bij de behoefte van de patiënt. Zorgprogramma’s en NHG-standaarden zijn ondersteunend.

Medisch bewijs, normen en indicatoren hebben ons veel gebracht zoals uitstekende zorg voor chronische aandoeningen. Het blijft daarom belangrijk om de basis op orde te houden en te voldoen aan wet- en regelgeving. We gebruiken de PDCA-cyclus als motor voor het systematisch verbeteren en borgen van kwaliteit. 

De bouwstenen voor ons nieuwe kwaliteitsbeleid zijn:

 1. samen leren en verbeteren
 2. spiegelinformatie vanuit verschillende hoeken (input) benutten
 3. kwaliteitsverandering (output) en verwachtingen duidelijk maken
 4. voorbeeldig leiderschap tonen

Hier lees je meer over ons kwaliteitsbeleid: Kwaliteit op Maat 2023-2025

Kwaliteit meten

Het meten van kwaliteit is belangrijk voor zorg van hoge kwaliteit. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren en zorgverleners- en patiëntervaringen. Bekijk hier ons Kwaliteitsjaarverslag 2021. Wij doen ook mee aan de benchmark ‘Transparante Ketenzorg’ van InEen.

Zorgprogramma's

Al onze zorgprogramma’s zijn gebaseerd op de landelijke zorgstandaarden en op wetenschappelijke richtlijnen van betrokken zorgverleners. Vertegenwoordigers van zorgverleners, kaderhuisartsen en patiënten van de ketenzorg zijn betrokken bij de doorontwikkeling van onze zorgprogramma's.

Kwaliteitsafspraken

In contracten die wij met zorgverleners hebben, staan afspraken over de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken zijn gebaseerd op Landelijke Transmurale Afspraken (LTA’s), Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken LESA’s en op de Friese Wisselprotocollen:

Jaargesprekken

Elk jaar bezoeken wij aangesloten huisartsenpraktijken om de zorg te bespreken. Wij ondersteunen onze praktijken op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met informatie, advies, scholing of verbeterplannen.

Klachtenregeling

Wij werken zorgvuldig en streven naar een hoge kwaliteit van zorg. Ben je  niet helemaal tevreden? Bijvoorbeeld over de gang van zaken, het contact of een verbetering die je wil melden. Wij waarderen jouw mening. Samen kijken wij graag naar een oplossing. Dokterszorg Friesland behandelt jouw klacht. Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland.

Uw klacht indienen

Vragen?

Heb je een vraag over het kwaliteitsbeleid, de expertteams, expertgroepen of andere onderwerpen op het gebied van kwaliteit? Stuur ons dan een mail via het contactformulier of bel rechtstreeks met onze Adviseur kwaliteit en beleid: T 088 1181721

Handige links: