VIPLive

Lees voor

VIPLive

Ketenzorg Friesland heeft voor VIPLive gekozen als het regionale samenwerkplatform. Zorgverleners kunnen met VIPLive gemakkelijker regionaal zorg afstemmen, verantwoord gegevens delen, doeltreffender zorg plannen en burgers betrekken bij hun eigen gezondheid. Daarbij worden alle financiële processen optimaal afgehandeld.

De leverancier van VIPLive is voorstander van registratie aan de bron en uitwisseling met andere systemen. Daarmee wordt gestreefd naar optimale samenwerking zonder een grote impact op het normale werkproces.

Gebruik VIPLive
VIPLive gebruik je voor het samenwerken in het zorgnetwerk, voor inzicht in je patiëntpopulatie en voor inzage in je financiën van de ketenzorgpatiënten. Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie.

Huisartsenpraktijken
Ketenpartners
Toegang VIPLive
Ondersteuning VIPLive

Spreekuur.nl
Spreekuur.nl is het patiëntenportaal van VIPLive.nl. Dit portaal gebruiken we voor Zorg op afstand. Klik hier voor meer informatie.