VIPLive voor huisartsenpraktijken

Lees voor

VIPLive voor huisartsenpraktijken

VIPLive gebruik je voor het samenwerken in het zorgnetwerk, voor inzicht in je patiëntpopulatie en voor inzage in je financiën van de ketenzorgpatiënten. De zorg voor de ketenzorgpatiënten en kwetsbare ouderen registreer je in je eigen HIS. Hieronder lichten we dit toe.

Registratie van zorg in het HIS  
De zorg voor de ketenzorgpatiënten en kwetsbare ouderen registreer je in je eigen HIS. Om dit te ondersteunen, vind je in alle HIS-sen de Friese protocollen. De inhoud van deze protocollen sluit aan bij de zorgprogramma’s op basis van de landelijke richtlijnen. Het is niet verplicht om te werken met de protocollen, maar ze geven je handvatten tijdens de gesprekken met jouw patiënt.  Je vindt deze protocollen in je HIS onder de namen:  

  • Friese Cardiometabole zorg* 
  • Friese Longzorg* 
  • Friese Ouderenzorg  

*Medicom heeft standaard protocollen die uitstekend aansluiten bij de zorgprogramma's voor Cardiometabole zorg en Longzorg. Daarom zijn hiervoor geen specifieke Friese protocollen toegevoegd. Voor de ouderenzorg is wel een apart protocol toegevoegd onder de naam 'Friese Ouderenzorg'.  

Protocollen per HIS
Hier lees je per HIS hoe je de protocollen opstart en hoe deze er uitzien:

CGM Huisarts - Protocollen chronische zorg
Medicom - Protocollen chronische zorg
Sanday - Protocollen chronische zorg
Promedico VDF - Protocollen chronische zorg 
Promedico ASP - Protocollen chronische zorg
Omnihis - Protocollen chronische zorg

Handige links 
Overzicht NGH labcodes in de protocollen
Gesprekskaart Friese Chronische Zorg 2024 - In één oogopslag alle essentiële onderdelen van je consult als handreiking

Inclusiecriteria
Alle patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria worden gedeclareerd binnen de keten. Voor een overzicht van de inclusiecriteria van Ketenzorg Friesland klik hier. Voor elk zorgprogramma gelden in ieder geval de inclusiecriteria ‘Hoofdbehandelaar = huisarts’ en ‘Deelname ketenzorg = Ja’. Deze bepalingen komen als eerste naar voren bij het openen van een protocollen in het HIS.

Je kunt ook los registreren. Hieronder vind je per HIS een instructie hoe je dit doet.

CGM Huisarts
Medicom
Omnihis
Promedico ASP
Promedico VDF
Sanday 

Samenwerken in VIPLive 
Via 'Verwijzingen' en 'Gesprekken' kun je in VIPLive met verschillende zorgverleners samenwerken rondom de patiënt. Bij het samenwerken via een verwijzing wordt een deel van het dossier gedeeld met de netwerkpartner. Als je wilt weten welke gegevens meegestuurd worden, dan kun je dit opvragen via helpdesk@ketenzorgfriesland.nl. Ook kun je het gezondheidsplan en het ACP delen met de netwerkpartners waarbij dat van belang is. In dit overzicht vind je een volledig overzicht van alle verwijsmogelijkheden binnen de keten. 

Inzicht patiëntpopulatie 
Via het ketenzorgdashboard krijg je inzicht in de gedeclareerde ketenzorgpatiënten. Afhankelijk van de zorgprogramma’s waar de praktijk aan deelneemt, is er per zorgprogramma een dashboard beschikbaar.  Voor de ouderenzorg is er een dashboard beschikbaar waarin je de kwetsbare ouderen kunt achterhalen.  

Financiën 
De ketenzorgpatiënten worden via VIPLive bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Voordat er gedeclareerd kan worden, is het van belang dat je ieder kwartaal de patiëntlijsten aanlevert en controleert. De declaratie en uitbetaling van de kwetsbare ouderen en de O&I gaan buiten VIPLive om. 

Meest gestelde vragen
Na de overgang naar VIPLive hebben we verschillende vragen ontvangen van medewerkers in de huisartsenpraktijk. De meest voorkomende vragen vind je in dit overzicht.