Friese longzorg - zorgverlener

Lees voor

Diagnose;  In- en exclusiecriteria; Intake; Scharnierconsult: Diagnostiek; Persoonsgericht; Samen beslissen; Ziektelastbepaling; Ziektelastmeter; Instelfase ; Individueel Zorgplan (IZP); Educatiedoelstellingen;Leefs tijladvisering; Medicatiebeleid ; Periodieke controles; Longaanval ; Comorbiditeit; Palliatieve zorg; Verwijscriteria; Ketenpartner; Diëtist; Fysiotherapeut; Longarts; Literatuur; Links;