Module Ouderenzorg

In Friesland hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor (kwetsbare) ouderen zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren. We gaan uit van de eigen regie en zelfmanagement van de oudere. Dit betekent dat de wensen en behoeften van de oudere centraal staan. Een grote wens van veel ouderen is het zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom is het belangrijk vroegtijdig inzicht te krijgen in (potentiele) problemen. Problemen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn worden tijdig in beeld gebracht en indien nodig worden, in overleg met de oudere, passende oplossingen gezocht. De huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg hebben hier een belangrijke taak in. Maar zij niet alleen. Ook de thuiszorg, de casemanager dementie, de specialist ouderengeneeskunde en het welzijnswerk/sociaal domein spelen een rol. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisering van de keten.

Module Ouderenzorg

Om de huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg te ondersteunen binnen hun werk, hebben wij een Ouderenzorg Module opgesteld. Hier kan je deze Module Ouderenzorg raadplegen.

Digitaal platform Ouderenzorg Vital Health Coordinate voor huisartspraktijken 

Onze zorgverleners gebruiken het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) van Vital Health, Coordinate. Dit is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg. Dit systeem helpt bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen en Ouderenzorg. Het programma Ouderenzorg biedt praktijkondersteuners en hun ketenpartners ondersteuning rondom de screening van ouderen.* Hierbij staat het individueel behandelplan, gebaseerd op de richtlijnen van NHG en Laego, centraal. Het doel is zo snellere en betere zorg te leveren aan de patiënt en tegen lagere kosten. Samen met alle zorgaanbieders in de gehele zorgketen leveren we zo de juiste zorg op de juiste plaats. 

* Je kunt ook zonder jouw ketenpartners in het programma werken. De inhoud van het programma kan jou ondersteuning en structuur bieden binnen de ouderenzorg. Het is echter een multidisciplinair programma dat het beste tot zijn recht komt als meerdere disciplines rondom de oudere er gebruik van maken.

Wil je ook gaan werken met het zorgprogramma voor de ouderenzorg van Coordinate?  Hier lees je hoe dat kan, er zijn verschillende opties:

Optie 1: Je maakt al gebruik van de andere zorgprogramma’s binnen Coordinate en wilt starten met het Ouderenzorgprogramma.

Stap 1: je vraagt jouw ketenpartners (wijkverpleegkundige, case manager dementie, specialist ouderengeneeskunde, etc.) met wie je binnen de ouderenzorg samenwerkt of ze vanuit Coordinate willen gaan samenwerken.

Stap 2: Je vult op het aanvraagformulier VH Coordinate account jouw gegevens en die van jouw ketenpartners in.

Stap 3: je stuurt het formulier naar de zorgadministratie

Stap 4: je volgt samen met jouw ketenpartners een voorlichtingswebinar. Deze webinars worden regelmatig georganiseerd. Je kunt ook een link aanvragen voor de voorlichtingsfilm.  Bel onze Consulent Ouderenzorg  (tel: 0513 65 67 70) of mail ons via het contactformulier of de pagina Contact .

Stap 5: je krijgt van ons bericht wij het zorgprogramma voor jou hebben opengezet. Jouw ketenpartners ontvangen een mail, met het browseradres en een inlogcode. Als het programma open is gezet kun je er direct in werken.

Handige tips:

 • De verschillende zorgprogramma’s binnen Coordinate communiceren met elkaar. Als een oudere zowel in het zorgprogramma COPD is opgenomen als in het programma Ouderenzorg, is dit geen probleem.
 • Je kunt een patiënt selecteren en bij “zorgprogrammabeheer” het zorgprogramma Ouderenzorg toevoegen:
 • Voor opname in het zorgprogramma Ouderenzorg moet je de patiënt wel de juiste episode toekennen. Dat is A49.01 of A.05. Als de juiste episode niet in het HIS en Coordinate staat, zal de patiënt niet geaccepteerd worden binnen Ouderenzorg.
 • Hoofdbehandelaar moet op huisarts staan.
 • Omdat aan het zorgprogramma Ouderenzorg geen ketenfinanciering hangt, kunt je “deelname aan ketenzorg” op nee zetten.
 • Als je een patiënt selecteert kun je voor deze patiënt  een ketenpartner toevoegen via het “toevoegen aan zorgteam”.
 • Ook jouw huisarts kan vanuit de HIS via de SSO verbinding naar de Ouderenzorg Module in het KIS. Lukt dit niet? Dan heeft jouw huisarts waarschijnlijk nog geen account, zie dan optie 2.

Optie 2: Jouw praktijk is aangesloten bij Ketenzorg Friesland, maar je maakt zelf geen gebruik van zorgprogramma’s binnen Coordinate en wil starten met het Ouderenzorgprogramma.

Stap 1: je vraagt een account aan voor Coordinate via het aanvraagformulier VH Coordinate account.

Stap 2: je stuurt dit formulier naar de zorgadministratie

Stap 2: je ontvangt de inloggegevens en de handleiding om met Coordinate te kunnen starten

Stap 3: zie voor de vervolgstappen Optie 1 vanaf Stap 1 hierboven, stap 2 kun je overslaan.

 
Informatie en Ondersteuning
 • Wil je meer weten?
 • Wil je weten wanneer er een voorlichtingswebinar gegeven wordt?
 • Heb je ondersteuning nodig bij het structureel opzetten van de ouderenzorg of de samenwerking binnen een geriatrisch netwerk.?
 • Wil je wegwijs gemaakt worden in het digitaal programma Ouderenzorg binnen VH Coordinate?

Je kunt dan contact opnemen met onze Consulent Ouderenzorg  (tel: 0513 65 67 70) of mail ons via het contactformulier of de pagina Contact .