Module Ouderenzorg

In Friesland hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor (kwetsbare) ouderen zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren. We gaan uit van de eigen regie en zelfmanagement van de oudere. Dit betekent dat de wensen en behoeften van de oudere centraal staan. Een grote wens van veel ouderen is het zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom is het belangrijk vroegtijdig inzicht te krijgen in (potentiele) problemen. Problemen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn worden tijdig in beeld gebracht en indien nodig worden, in overleg met de oudere, passende oplossingen gezocht. De huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg hebben hier een belangrijke taak in. Maar zij niet alleen. Ook de thuiszorg, de casemanager dementie, de specialist ouderengeneeskunde en het welzijnswerk/sociaal domein spelen een rol. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisering van de keten.

Module Ouderenzorg

Om de huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg te ondersteunen binnen hun werk, hebben wij een Ouderenzorg Module opgesteld. Hier kan je deze Module Ouderenzorg raadplegen.

Samenwerken in het digitaal platform Ouderenzorg van Vital Health Coordinate 

Onze zorgverleners gebruiken het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) van Vital Health, Coordinate. Dit is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg. Het systeem helpt bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen en Ouderenzorg.

Het digitaal platform Ouderenzorg in Coordinate biedt praktijkondersteuners en hun ketenpartners ondersteuning rondom de screening van ouderen. Hierbij staat het individueel behandelplan, gebaseerd op de richtlijnen van NHG en Laego, centraal. Het doel is zo snellere en betere zorg te leveren aan de patiënt en tegen lagere kosten. Samen met alle zorgaanbieders in de gehele zorgketen leveren we zo de juiste zorg op de juiste plaats. 

Informatie voor huisartsenpraktijken

Informatie voor ketenpartners

Tips Platform Ouderenzorg Coordinate

 
Informatie en Ondersteuning
  • Wil je meer weten?
  • Wil je weten wanneer er een voorlichtingswebinar gegeven wordt?
  • Heb je ondersteuning nodig bij het structureel opzetten van de ouderenzorg of de samenwerking binnen een geriatrisch netwerk.?
  • Wil je wegwijs gemaakt worden in het digitaal platform Ouderenzorg binnen VH Coordinate?

Je kunt dan contact opnemen met onze Consulent Ouderenzorg  (tel: 0513 65 67 70) of mail ons via het contactformulier of de pagina Contact .