Module Ouderenzorg

In Friesland hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor (kwetsbare) ouderen zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren. We gaan uit van de eigen regie en zelfmanagement van de oudere. Dit betekent dat de wensen en behoeften van de oudere centraal staan. Een grote wens van veel ouderen is het zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom is het belangrijk vroegtijdig inzicht te krijgen in (potentiele) problemen. Problemen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn worden tijdig in beeld gebracht en indien nodig worden, in overleg met de oudere, passende oplossingen gezocht. De huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg hebben hier een belangrijke taak in. Maar zij niet alleen. Ook de thuiszorg, de casemanager dementie, de specialist ouderengeneeskunde en het welzijnswerk/sociaal domein spelen een rol. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisering van de keten.

Om de huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg te ondersteunen binnen hun werk heeft ketenzorg Friesland een Ouderenzorg Module opgesteld. Hier kan je deze Module Ouderzorg raadplegen.