Onze zorgprogramma's

Lees voor

Een zorgprogramma beschrijft de zorg voor een specifieke groep patiënten. Vastgelegd is welke zorgverlener op welk moment bepaalde zorg levert en hoe deze zorg op elkaar is afgestemd.

Wij hebben zorgprogramma’s voor de volgende chronische aandoeningen:

 • Diabetes Mellitus type 2 (DM2, suikerziekte)
 • COPD (chronische longaandoeningen)
 • Hart- en vaatziekten (Cardio-Vasculair Risicomanagement CVRM)
 • Astma

Zorgstandaarden

Onze zorgprogramma’s zijn gebaseerd op de NHG-standaarden en de zorgstandaarden. De zorgstandaarden zijn samen door patiëntenverenigingen en zorgaanbieders vastgesteld. In deze standaarden staat hoe goede zorg eruitziet. Van de zorgstandaarden Diabetes en CVRM is een patiëntenversie beschikbaar. Daarin kun je makkelijk lezen waaraan goede zorg rondom jouw chronische ziekte moet voldoen.

Behandelteam

Afhankelijk van het zorgprogramma bestaat het behandelteam uit:

 • jij, de patiënt.
 • jouw huisarts, hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt. Jouw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor je wordt behandeld.
 • de doktersassistente, degene die je het eerst spreekt als je de huisarts nodig hebt.
 • de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Je hebt met de praktijkondersteuner het meeste contact en maakt samen met diegene een individueel zorgplan. Hij/zij begeleidt je namens de huisarts en zijn/haar verantwoordelijkheid.
 • de gespecialiseerde verpleegkundige, voor gespecialiseerde ondersteuning waar nodig.
 • de diëtist, hij/zij bepaalt samen met jou welk voedingspatroon jouw gezondheid het beste ondersteunt.
 • de fysiotherapeut, voor bewegingsadvies en begeleiding.
 • de medisch specialist, de internist, longarts en/of de oogarts. De specialist kan worden ingeschakeld voor advies over jouw behandeling.

Heb je een klacht?

We doen ons best om je de best mogelijke zorg te bieden. Mocht je toch niet tevreden zijn over de verleende zorg, dan horen we dat graag. Op deze pagina lees je waar je terecht kunt met de klacht.