Vergoeding

Lees voor

Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland afspraken over de vergoeding van ketenzorg.


Ketentarief

Wanneer je samen met de huisarts bepaalt dat je meedoet aan een van onze ketenzorgprogramma’s, word je door de huisarts aangemeld in het Ketenzorg Informatiesysteem. Vanaf dat moment declareren wij het ketentarief bij de zorgverzekeraar. Van het ketentarief worden jouw behandeling en de organisatie betaald.


Declaratieoverzicht

Vanaf het moment dat je meedoet aan ketenzorg, zie je ieder kwartaal op het declaratieoverzicht van jouw zorgverzekeraar ‘Ketenzorg Friesland’ staan. Ook als je maar één keer per jaar de huisarts bezoekt. Dit bedrag is voor iedere patiënt in de keten hetzelfde, omdat het een gemiddelde prijs is. Ieder kwartaal declareren wij namens alle aangesloten zorgverleners in de keten de zorg bij de zorgverzekeraar. Het bedrag op jouw declaratieoverzicht bestaat uit:

 • een deel voor de huisarts
 • een deel voor de  aangesloten zorgverleners
 • een deel voor de organisatie van Ketenzorg

Vergoeding

Als je meedoet aan een van onze zorgprogramma’s, kun je kiezen uit artsen en zorgverleners die met ons samenwerken.  De zorg die je ontvangt binnen de keten wordt dan volledig vergoed. Voor de meeste zorgkosten geldt geen eigen risico.

Uitzonderingen:

 • Vanaf 1 januari 2023 wordt het bloedonderzoek (de laboratorium controles) voor de ketenzorg niet meer onder huisartsenzorg gerekend. Deze vallen nu dus wel onder het eigen risico. Dit is zo bepaald voor alle zorgverzekeraars in Nederland.
 • Kies je een zorgverlener die niet is aangesloten bij ons? Dan kan deze zorg niet door ons worden vergoed. De zorg valt dan onder de reguliere zorgverzekering. De zorgkosten hebben dan wel invloed op je eigen risico
 • Wanneer je zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, moet je de kosten wel betalen
 • Aanvullende zorg buiten de ketenzorgafspraken wordt niet door ons vergoedt. Bijvoorbeeld:
  • podotherapie
  • medische hulpmiddelen zoals steunzolen en glucosemeters.

Misschien kan deze zorg wel rechtstreeks worden vergoed door jouw zorgverzekeraar, dat hangt af van jouw zorgverzekering. Ons advies is dit vooraf goed na te gaan. Meer informatie vind je op de website van je zorgverzekeraar.


Zorgverzekeraars

Wij hebben een overeenkomst met De Friesland. Andere zorgverzekeraars volgen deze afspraken. Dit betekent dat ketenzorg door alle zorgverzekeraars wordt vergoed.