Spreekuur.nl

Lees voor

Spreekuur.nl
Vanaf 1 januari 2024 gaan we voor Zorg op afstand  werken met Spreekuur.nl van VIPLive. 

Informatie Spreekuur.nl
Kijk voor informatie en instructievideo's op de website van Spreekuur.nl. Hieronder staan links naar een aantal instructievideo's. 

Instructievideo's praktijkondersteuner
Aanmelden van een patiënt
Uitzetten thuismeting, bloeddruk
Uitzetten thuismeting, dagcurve
Starten chat

Instructievideo's patiënt
Aanmaken account
Inloggen via Android-app
Inloggen via iOS-app
Invoeren thuismeting, bloeddruk
Invoeren thuismeting, dagcurve

Webinar
Op donderdag 2 november 2023 hebben we in een webinar uitleg gegeven over de mogelijkheden van Spreekuur.nl voor Zorg op Afstand. Het is onze bedoeling om meerdere webinars te houden over het werken met dit portaal. Via nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de data waarop we dit doen.

Vragen
Mochten er vragen zijn over Spreekuur.nl, mail dan naar thuismeten@dokterszorg.nl.