Wat is Ketenzorg?

Lees voor

Bij de behandeling van een chronische aandoening kunnen huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, medisch specialisten en/of fysiotherapeuten betrokken zijn. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten. Dit doen ze met één doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Zorgverleners kijken buiten hun praktijk of instelling en stemmen de zorg af op de behoeften van de patiënt. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang. Zij vormen een keten. De huisarts heeft het totaaloverzicht en blijft eindverantwoordelijk voor de zorg. Ketenzorg Friesland organiseert en ondersteunt deze ketenzorg. 

Ketenzorg Friesland

Ketenzorg Friesland is onderdeel van Dokterszorg Friesland. Aandeelhouder is de Friese Huisartsen Vereniging (FHV).  Wij werken in een klein, hecht team onder leiding van de manager van Ketenzorg Friesland. Samen werken wij voor:

  • vrijwel alle huisartsenpraktijken in Friesland
  •  meer dan 100 ketenpartners, zoals: diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches
  • medisch specialisten (oogartsen, longartsen, internisten)
Zorgprogramma’s

Samen met experts hebben we zorgprogramma’s gemaakt. Daarbij sluiten wij altijd aan op de verschillende richtlijnen en zorgstandaarden. In deze zorgprogramma’s staat bijvoorbeeld welke zorg gegeven wordt en wanneer je kunt verwijzen naar een diëtist/ fysiotherapeut of een medisch specialist. Zo wordt de zorgverlening efficiënter én effectiever. Meer over onze zorgprogramma's en handboeken lees je hier.

Informatiesysteem

Via een Ketenzorg Informatiesysteem weet je in de keten van elkaar wat je doet en welke adviezen worden gegeven. Zo doen zorgverleners geen dubbel werk, wordt de zorg op elkaar afgestemd en hoeft de patiënt niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.

Financiering en uitbetaling

Naast het ontwikkelen en onderhouden van zorgprogramma’s, regelen wij de financiering van de ketenzorg. Hierover maken we afspraken met Zilveren Kruis. Andere zorgverzekeraars volgen deze afspraken. We maken ook afspraken over kwaliteit en tarieven met alle zorgverleners.
We declareren ieder kwartaal het afgesproken tarief bij de zorgverzekeraars. Dit doen we op basis van het aantal patiënten dat deelneemt aan de zorgprogramma’s. Vervolgens betalen wij de goedgekeurde declaraties aan de zorgverleners.
Omdat wij de financiering regelen, ziet de patiënt ‘Ketenzorg Friesland’ terug op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar. Ketenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering . De kosten vallen meestal niet onder het eigen risico. 

Kwaliteit

Samen met Doktersacademie Friesland verzorgen wij cursussen en trainingen voor zorgverleners rond de zorgprogramma’s. Het delen van kennis centraal staat hierin centraal. In de agenda vind je alle scholingsactiviteiten. Ook geven wij feedback op kwaliteitsindicatoren en ondersteunen we zorgverleners door bijvoorbeeld huisartsenpraktijken te bezoeken. Wij zetten innovatieve ICT-toepassingen in om de zorg te verbeteren, denk aan e-health en KIS. Meer over kwaliteit lees je hier.

Meer informatie

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.