Persoonsgegevens delen

Lees voor
Privacy en toestemming

Om de beste zorg op maat te geven hebben de zorgverleners in de keten actuele gegevens nodig rond de aandoening en behandeling. Wij hebben jouw toestemming nodig, zodat de zorgverleners de gegevens kunnen bekijken. Wij houden ons bij het vastleggen en toegang geven tot gegevens aan de privacywetten en -regels. Iedereen die toegang krijgt tot jouw gegevens tekent een geheimhoudingsverklaring.


Informatie doorsturen

In een elektronisch dossier verzamelen zorgverleners gegevens over je aandoening en behandeling. Dit is wettelijk verplicht. Denk daarbij aan uitslagen van een onderzoek of (verwijs)brieven. Alle gegevens geven een duidelijk beeld van het verloop van je aandoening of behandeling. Het is belangrijk dat zorgverleners binnen de keten juiste informatie hebben. Daarom krijgen zij informatie vanuit het dossier die belangrijk is voor de behandeling.


Informatie delen met derden

Wij verzamelen informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Deze informatie kunnen wij niet herleiden naar patiënten. Samen met zorgverleners bekijken wij of aanpassingen in de zorg nodig zijn. Overzichten van de informatie delen wij met zorgverzekeraars. Zo kunnen zij de kwaliteit in de keten toetsen. Zorgverleners moeten de verleende zorg registreren zodat wij de zorg kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Soms wordt de informatie ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.


Dit zijn jouw rechten

Je hebt als patiënt of als vertegenwoordiger altijd recht op:

  • het weigeren van registratie van jouw gegevens in het Ketenzorg Informatiesysteem. Let op: je kunt dan niet meedoen aan ketenzorg. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding van de zorg. De zorgverzekeraar vergoedt dan niet meer alle zorg binnen de keten. De zorg door de huisarts wordt wel normaal vergoed. Maar word je bijvoorbeeld naar een diëtist verwezen, dan wordt jouw eigen risico aangesproken. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.
  • inzage in of een afschrift van jouw dossier.
  • correctie of aanvulling van gegevens in jouw dossier.
  • vernietiging van gegevens in jouw dossier (tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is).
  • inzage in wie op welk moment toegang had tot jouw dossier en welke acties, zoals vastleggen of bijwerken, deze op jouw gegevens uitvoerde.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op.