Zorg op Afstand

Lees voor

Zorg op Afstand
Zorg op afstand betekent dat de patiënt meer betrokken wordt bij de behandeling door thuis zelf metingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de bloeddruk of de bloedglucose. Het zelf meten van de waarden geeft de patiënt meer inzicht in de eigen gezondheid. De meetwaarden stuurt de patiënt via een online portaal naar jou door. Natuurlijk houd je als zorgverlener goed contact met je patiënt. 

De patiënt hoeft minder vaak naar de praktijk te komen. Bovendien kan de patiënt niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op het werk of op de vakantielocatie metingen doen en de meetwaarden vanaf daar doorsturen. 

Spreekuur.nl 
Voor Zorg op afstand werken wij met het online patiëntenportaal Spreekuur.nl van VIPLive. Patiënten kunnen via dit portaal de metingen doorgeven. Ook is het mogelijk om een chatbericht te sturen of via videobellen met de patiënt te communiceren. En als voorbereiding op een fysiek consult kun je de patiënt een vragenlijst toesturen die de patiënt thuis invult. Tijdens het consult is er dan alle tijd om je als zorgverlener te focussen op de aandachtspunten van de patiënt.  Klik hier voor meer informatie en instructievideo’s over het gebruik van Spreekuur.nl. 

Financiering 
Meerdere jaren hebben we Zorg op afstand als module aangeboden binnen de prestatie 'Toekomstbestendige Huisartsenzorg'. De modules van Zorg op afstand waarvoor praktijken zich in 2023 hebben ingeschreven, lopen nog door tot ongeveer half 2024.  Vanaf 1 januari 2024 valt Zorg op afstand onder MTVP.

MonitAir 
Binnen de prestatie 'Toekomstbestendige huisartsenzorg' hebben huisartsen kunnen kiezen voor een module MonitAir van Zorg op afstand. MonitAir is een app voor COPD-patiënten die longaanvallen voorspelt en advies geeft hoe de patiënt de impact van de aanval kan verminderen of vermijden.  De patiënt ontvangt een MonitAir-pakket die naast de app bestaat uit een spirometer, thermometer en een zuurstofsaturatiemeter. Eén keer per week doet de patiënt een zelftest. Ga hier naar de pagina voor de patiënt over MonitAir. Hierop staan ook de instructievideo’s over de verschillende meetapparatuur van MonitAir.  

Bloeddruk- en bloedglucosemeters 
Praktijken die gekozen hebben voor de modules van Zorg op afstand binnen de prestatie ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’ hebben bij Mediq bloeddruk- en bloedglucosemeters kunnen bestellen om aan de patiënten mee te geven voor het doen van de thuismetingen.  Klik hier voor instructievideo’s van deze bloeddruk- en bloedglucosemeters. 

Informatiemateriaal 
Onderstaande informatie hebben wij beschikbaar: 
Flyer Zorg op afstand
Animatie Zorg op afstand voor wachtkamer en website  (volgt)
Informatie MonitAir - zorgverlener
Stappenplan MonitAir - zorgverlener
Informatie MonitAir - patiënt
Stappenplan MonitAir - patiënt
Quickscan digitale vaardigheden Pharos

Contact  
Heb je vragen over Zorg op Afstand? Stel ze gerust via thuismeten@dokterszorg.nl. Vragen over het patiëntenportaal Spreekuur.nl kun je stellen via helpdesk@ketenzorgfriesland.nl