Wat is ketenzorg?

Lees voor

Bij de behandeling van een chronische aandoening kunnen onder meer huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten en  fysiotherapeuten betrokken zijn. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten met één doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de patiënt. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang, zij vormen een keten.


Welke zorgverleners zitten er in de keten?

Het grootste deel van de behandeling en begeleiding van patiënten met een chronische aandoening vindt plaats in de praktijk van jouw huisarts. Hierin werkt de huisarts samen met praktijkondersteuners, gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij nemen een groot deel van de begeleiding op zich. Jouw huisarts heeft altijd het totaaloverzicht over je gezondheidssituatie. Ook blijft de huisarts eindverantwoordelijk voor de zorg. De huisarts kan je ook doorverwijzen naar een zorgverlener buiten de huisartsenpraktijk, zoals een diëtist, fysiotherapeut of een medisch specialist in het ziekenhuis.


Wat doet Ketenzorg Friesland?

Wij organiseren ketenzorg in Friesland. Dat betekent dat wij alle zorgverleners die een mogelijke rol hebben in de behandeling of begeleiding van een chronische aandoening, met elkaar laten samenwerken.


Zorgprogramma’s

Samen met experts hebben we zorgprogramma’s gemaakt. Het doel hiervan is om je zo goed mogelijk te behandelen. In deze zorgprogramma’s staat bijvoorbeeld wanneer kan worden verwezen naar een diëtist of een specialist.


Informatiesysteem

Aangesloten zorgverleners hebben toegang tot een Ketenzorg Informatiesysteem. Zij leggen hierin alle informatie die te maken heeft met jouw chronische aandoening vast. In het systeem zien ze van elkaar wat een collega doet, welk advies is gegeven, wat je meetwaarden zijn en aan welke doelen je de komende tijd wilt werken. Zo doen zorgverleners geen dubbel werk, stemmen zij de zorg op elkaar af en hoef je niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.
Lees hier meer over het delen van gegevens.


Financiering

Naast het ontwikkelen en onderhouden van zorgprogramma’s regelen wij de financiering van de ketenzorg. Hierover maken we afspraken met zorgverzekeraars. Declaraties komen bij ons binnen, wij dienen ze in bij de zorgverzekeraar en zorgen ervoor dat zorgverleners op tijd worden uitbetaald. Omdat wij de financiering regelen, zie je ‘Ketenzorg Friesland’ terug op het declaratieoverzcht van de zorgverzekeraar. Ketenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en de kosten vallen meestal niet onder het eigen risico. 


Meer informatie

Voor vragen over ketenzorg is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Kan jouw huisarts de vragen niet beantwoorden? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar of met Ketenzorg Friesland.