Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 (DM2)

Lees voor

Het doel van ons zorgprogramma DM2 is om:

 • de risico’s op het krijgen van klachten en complicaties op te sporen
 • het zo klein mogelijk maken van klachten en complicaties
 • aanwezige complicaties zoals hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retinopathie (oogschade) en neuropathie (zenuwschade) niet te laten verergeren.

In de keten behandelen we DM2 en mogelijke complicaties en geven we bijvoorbeeld ook advies over gezonde voeding en voldoende beweging.


Individueel behandelplan

Als DM2 bij je is vastgesteld, nodigt de huisarts je uit op het spreekuur. Je krijgt dan meer informatie over de aandoening. Ook bespreek je leefstijl en klachten. Daarna volgen een aantal metingen. Samen met jou bepalen we aan welke doelen je wilt werken en welke hulp je daarbij nodig hebt. Dit zetten we in je persoonlijke behandelplan, dit noemen we ook wel ‘individueel zorgplan’. Het beleid kan bestaan uit adviezen over je leefstijl, eventueel aangevuld met medicatie.


Ketenzorg bij DM2

Binnen ons zorgprogramma krijg je minimaal deze zorg:

 • Minimaal twee keer per jaar heb je een afspraak met de praktijkondersteuner of huisarts voor controle, voorlichting en advies. Daarbij worden een aantal metingen gedaan. Bijvoorbeeld het meten van je bloeddruk, gewicht of bloedsuiker.
 • Een diabetesverpleegkundige kan ook een deel van de behandeling uitvoeren. Bijvoorbeeld het instellen op insuline.
 • Eén tot vier keer per jaar wordt er bloedonderzoek gedaan.
 • Eén keer per drie jaar krijg je een screening van je oog (tenzij anders geïndiceerd).
 • Indien van toepassing krijg je hulp om te stoppen met roken.
 • Op verwijzing van de huisarts kun je hulp krijgen van een diëtist.
 • Bij complicaties of het niet bereiken van je doelen, kun je worden doorverwezen naar een specialist. De specialist beoordeelt of de zorg die je nodig hebt binnen het zorgprogramma geleverd kan (blijven) worden of niet. Als de specialist de behandeling overneemt, wordt het zorgprogramma (tijdelijk) gestopt.

Behandelteam

Bij ons zorgprogramma DM2 zijn de volgende zorgverleners betrokken:

 • huisarts
 • praktijkondersteuner
 • praktijkassistente
 • diëtist
 • oogarts
 • internist en/of de diabetesverpleegkundige
 • laboratorium

Wat kun je zelf doen?

Je leefstijl heeft veel invloed op de hoeveelheid glucose in je bloed. Regelmatig bewegen en niet te veel koolhydraten in je voedsel maken veel verschil. Je bloedglucosewaarden kunnen hierdoor dalen en je kunt je fitter voelen. Een paar tips:

 • beweeg voldoende (2,5 uur per week matig intensief bewegen en 2x per week spierkrachtoefeningen)
 • verminder overgewicht verminderen.
 • eet gezond
 • rook niet
 • wees matig met alcohol.
 • Verminder stress
 • Zorgvuldig medicijngebruik

Controle glucosemeter

Je glucosemeter moet 1 keer per jaar worden gecontroleerd (geijkt). De glucosemeter wordt dan nagekeken om te beoordelen of deze nog steeds betrouwbaar is. Als je twijfelt of je glucosemeter nog betrouwbaar is, neem dan contact op met je huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk bekijkt dan of controle van je meter noodzakelijk is. Zij vertellen ook hoe je dit kunt laten doen. Er zijn geen kosten verbonden aan de controle van je meter.


Meer informatie

Folders en links