Ketenzorg Informatie Systeem (KIS)

Onze zorgverleners gebruiken het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) van Vital Health. Het KIS is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg. Het systeem helpt bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen.


Individueel behandelplan

De huisarts of praktijkondersteuner maakt een individueel behandelplan met de patiënt. Dit plan is het uitgangspunt van het KIS. In het plan staan persoonlijke doelen waarop behandeling en begeleiding worden afgestemd. Patiënten kunnen in de toekomst zelf ook toegang krijgen tot het behandelplan.
Zorgverleners betrokken bij de behandeling hebben toegang tot het KIS, zoals:

  • huisarts
  • praktijkondersteuner
  • medisch specialist
  • verpleegkundige
  • kaderarts
  • fysiotherapeut
  • diëtist

Compleet dossier

De huisarts heeft leiding over de ketenzorg en de praktijkondersteuner verzorgt de consulten en registreert dit in KIS. Andere zorgverleners registreren de consulten ook in het behandelplan. In KIS staan ook onderzoekuitslagen en medicatie van de patiënt. Dit complete dossier is inzichtelijk voor de betrokken zorgverleners en heeft de mogelijkheid om elkaar advies ‘op maat van de patiënt’ te bieden.


Ondersteuning zorgverleners

Het KIS ondersteunt zorgverleners met rapportages en adviezen voor beslissingen. Indicatoren en procesgegevens kun je elk moment opvragen. Zo stuurt de hele keten en de praktijk op kwaliteitsverbetering. Het KIS voldoet aan de standaarden van de Nederlands Huisartsen Genootschap. De kwaliteit van de zorg wordt uitgedrukt in de prestatie-indicatoren van koepelorganisatie InEen.


Declaraties

Declaraties van de ketenzorgvergoeding zijn gebaseerd op het aantal patiënten op een bepaalde peildatum in het KIS. De huisarts is verantwoordelijk voor het beheer van de patiënten in het KIS. Het KIS helpt de huisarts hierbij met rapportages. Wij beoordelen periodiek het beheer van de huisarts volgens de inclusiecriteria en registratie van geleverde zorg. Wij kunnen via het KIS nagaan of een declaratie rechtmatig is.


Verwijzen binnen de keten

De inzet van zorgverleners binnen de ketenzorg staat in het KIS. In de ketenverwijzing die de huisarts of praktijkondersteuner maakt, staat het gevraagde advies of gekozen begeleiding. De ontvangende zorgverlener van de verwijzing krijgt toegang tot het dossier. Daarin kan de zorgverlener rapportages registreren en terugkoppelen. De uitbetaling naar de zorgverleners gebeurt op basis van ketenverwijzingen.


Koppelingen

Het KIS is via OZIS gekoppeld aan het Huisartsen Informatiesysteem (HIS). Met het OZIS-ketenzorgbericht synchroniseren de dossiers in het HIS en het KIS.

  • Verwijzingen naar andere zorgverleners in de keten gaan meestal via het KIS. Consulten of diagnostiek kun je ook aanvragen via Zorgdomein.
  • Laboratoriumuitslagen ontvang je vanuit het HIS. Een koppeling met een Laboratorium Informatiesysteem (LIS) is ook mogelijk. Soms is een koppeling met een Zorginstelling Informatiesysteem (ZOS) noodzakelijk. 

Lees meer over welk systeem je gebruikt voor verwijzen.


Aanvragen account

Vraag je account voor het KIS van Vital Health schriftelijk aan met hetaanvraag - afmeldformulier Vital Health. Hiermee kun je je ook afmelden.