VIPLive 

Lees voor

VIPLive
Ketenzorg Friesland heeft voor VIPLive gekozen als het regionale samenwerkplatform. Zorgverleners kunnen met VIPLive gemakkelijker regionaal zorg afstemmen, verantwoord gegevens delen, doeltreffender zorg plannen en burgers betrekken bij hun eigen gezondheid.Daarbij worden alle financiële processen optimaal afgehandeld.

De leverancier van VIPLive is voorstander van registratie aan de bron en uitwisseling met andere systemen. Daarmee wordt gestreefd naar optimale samenwerking zonder een grote impact op het normale werkproces.

Meer informatie
VIPLive
Spreekuur.nl