Handboek GLI

Lees voor
Inleiding

In dit handboek vind je allerlei informatie over de GLI en de verschillende, door Ketenzorg Friesland, aangeboden interventies. Daarnaast vind je hier ook informatie voor zowel de huisarts als de leefstijlcoach over ons beleid, instructies en informatie voor de patiënt.

 
Factsheets en beleidsregel

Organisatie
 
Farmacotherapie Obesitas
Erkende GLI programma’s
Diagnostische fase
 
 
Informeren patiënt
 
 
Instructies verwijzers
 
Instructies leefstijlcoaches
Tools