Saxenda in basispakket voor kleine groep mensen met ernstig overgewicht

Lees voor

Sinds 1 april j.l. wordt liraglutide (Saxenda®) voor een beperkte groep patiënten vergoed vanuit het basispakket. Het middel mag uitsluiitend worden voorgeschreven door de huisarts voor volwassenen die:

  1.  al een jaar deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit programma helpt mensen met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. Het doel is een blijvende verandering in gedrag.
  2.  een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI van 35 en hoger die een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben, en mensen met een BMI van hoger dan 40.
  3.  geen DM2 hebben.
  4.  (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

Dit is een mooie ontwikkeling waarbij huisarts, leefstijlcoach en de patiënt gezamenlijk tot een zorgvuldige afweging moeten komen. Goede voorlichting over de GLI, het medicijn en eventuele bijwerkingen én de motivatie van de patiënt zijn hierbij erg belangrijk. Zo heeft de patiënt de beste kans op een goed resultaat. Let op:

  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de huisarts een ZN-formulier invullen.
  •  Een patiënt moet met het gebruik van liraglutide (Saxenda®) stoppen wanneer na 3 maanden gebruik het gewicht niet met minstens 5 procent is afgenomen.

Handige links:
Zorgverzekeraars Nederland
Hier vind je drie documenten over liraglutide (Saxenda®):

  • vragen en antwoorden over de vergoeding
  • een apotheekinstructie
  • de artsenverklaring (ZN-formulier)

Medicijngebruik
Farmacotherapeutisch Kompas