Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Lees voor
Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Wij zijn in 2019 gestart met een pilot GLI. Dit is een aanvullend aanbod op de zorg en begeleiding in de ketenzorg. Met de GLI-module willen we patiënten ondersteunen in het verbeteren en het behouden van hun huidige gezondheid. De GLI is ook voor patiënten buiten de ketens. Wij zoeken in de opzet en uitrol van deze leefstijlmodule de samenwerking met:

  • Huisartsenpraktijken
  • Geregistreerde leefstijlcoaches
  • Het sociale domein (GGD, gemeente)
  • Andere ketenpartners, zoals diëtisten en fysiotherapeuten
  • Ander aanbieders van de GLI

Op dit moment draaien er bij ons 50 groepen. 
 

Wat is een GLI?

Wij bieden drie soorten interventies aan, COOL en Beweegkuur en Slimmer. Het zijn effectieve, tweejarige interventies die bestaan uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. De interventies worden georganiseerd en uitgevoerd door geaccrediteerde leefstijlcoaches en vinden plaats in de eigen wijk/ regio van de deelnemers. Het doel van deze interventies is een gezonder en passend leef-, eet- en beweegpatroon.
 

Voor wie?

De gecombineerde leefstijlinterventies zijn voor patiënten met overgewicht (plus aanvullende risicofactoren) of obesitas, binnen en buiten de ketens.
Zie voor in- en exclusiecriteria het handboek GLI.

 

Verwijzen

Deelnemers die voldoen aan de inclusiecriteria kunnen worden verwezen door een huisartsenpraktijk naar een geaccrediteerde leefstijlcoach met een contract bij Ketenzorg Friesland. Verwijzen doe je via Coordinate van Vital Health. De interventies worden vergoed vanuit de basisverzekering en belasten het eigen risico van de patiënt niet.
 

Waar en wanneer:

Hier vind je de locaties waar een GLI programma draait of binnenkort gaat draaien. Daarnaast vind je tevens de contactgegevens van de leefstijlcoach.
Deze informatie wordt actueel gehouden.

 

Informatie

Via deze website houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de GLI. Alle beschikbare documentatie over de GLI vind je in het handboek GLI  (continu in ontwikkeling). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de projectleider GLI en Leefstijl  via een e-mail aan info@ketenzorgfriesland.nl.