Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Pilot GLI - Ketenzorg Friesland

Wij zijn in 2019 gestart met een pilot GLI. Dit is een aanvullend aanbod op de zorg en begeleiding in de ketenzorg. Met de GLI-module willen we patiënten ondersteunen in het verbeteren en het behouden van hun huidige gezondheid. De GLI is ook voor patiënten buiten de ketens. Wij zoeken in de opzet en uitrol van deze leefstijlmodule de samenwerking met:

 • Huisartsenpraktijken
 • Geregistreerde leefstijlcoaches
 • Het sociale domein (GGD, gemeente)
 • Andere ketenpartners, zoals diëtisten en fysiotherapeuten

Beperkte capaciteit
De succesfactor van de GLI is deelname in een groep in de eigen regio, de samenwerking met het sociaal domein en het lokale aanbod van zorgprofessionals. Wij hebben te maken met budgetafspraken van de zorgverzekeraar. Dit betekent dat er in 2019 een beperkt aantal groepen is gestart. Praktijken die niet deelnemen aan de pilot, kunnen patiënten niet vanzelfsprekend verwijzen.

Afspraken voor doorverwijzen
Voor huisartsenpraktijken die niet meedoen aan de pilot en wel patiënten willen verwijzen naar de GLI, gelden de volgende afspraken:

 • De patiënt woont in de regio binnen een straal van 10 km van een pilot HAP. Neem contact op met ons via info@ketenzorg.nl. Wij kijken of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij een groep.
 • De patiënt woont niet in de regio van een pilot HAP. Neem dan contact op met De Friesland Zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is op de hoogte van alle aanbieders in Friesland en kan de deelnemer eventueel wijzen op een andere groep.

Blijf op de hoogte
Via deze pagina blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in de pilot. Alle beschikbare documenten over de GLI vind je in het handboek GLI .

Meer informatie
Voor meer informatie over deze pilot kun je contact opnemen met Ellen van der Veen, projectcoördinator GLI Ketenzorg Friesland via info@ketenzorgfriesland.nl.

Actueel
Update voortgang GLI (17-09-2019)
GLI Contractering verre zorgverzekeraars (9-7-2019)
Leefstijlcoaches gestart (17-06-2019)
GLI in pilotregio's van start (23-05-2019)
Leefstijlcoaches geschoold voor beweegkuur (09-05-2019)
DFZ Gecombineerde leefstijlinterventie vanaf mei in Friesland

GLI-programma’s
Op dit moment bieden wij de GLI-programma’s in de volgende regio's aan:

Beweegkuur:

 • Dokkum
 • Franeker
 • Harlingen
 • Kollum
 • Leeuwarden

COOL:

 • Heeg
 • Heerenveen
 • Oosterwolde
 • Sneek