Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Lees voor
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Een gecombineerde leefstijlinterventie is een programma gericht op het behalen van gezondheidswinst voor mensen met een matig of sterk overgewicht. Het programma duurt twee jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele consulten. Een leefstijlcoach en andere zorgprofessionals begeleiden het traject.
 

Erkende GLI's die wij aanbieden

Ketenzorg Friesland biedt de volgende interventies aan:

Beweegkuur
 COOL
Keer Diabetes2 OM Plus

Keer Diabetes2 OM GLI (online)
Slimmer
X-Fittt 

 

Voor wie

De gecombineerde leefstijlinterventies zijn voor patiënten met overgewicht (plus aanvullende risicofactoren) of obesitas. Deze programma's zijn voor zowel ketenzorgpatiënten als niet-ketenzorgpatiënten.

Zie voor in- en exclusiecriteria het handboek GLI.


Verwijzen

Patiënten, die voldoen aan de inclusiecriteria, kunnen door een huisarts worden doorverwezen naar een geaccrediteerde leefstijlcoach met een contract bij Ketenzorg Friesland. Verwijzen doe je via VIPLive. De interventies worden vergoed vanuit de basisverzekering en belasten het eigen risico van de patiënt niet.


Waar en wanneer

Hier vind je de locaties waar een GLI -Programma draait of binnenkort gaat draaien. Daarnaast vind je tevens de contactgegevens van de leefstijlcoach. Of klik hier om een GLI-aanbieder te zoeken. 
 

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de projectleider GLI en Leefstijl  via een e-mail aan info@ketenzorgfriesland.nl.