Locatie en leefstijlcoach

Lees voor
Achtkarspelen

Drogeham:                Improve Lifestyle:    info@improvelifestyle.nl                               06-51696483    (COOL) 
Surhuisterveen:     Balanza:                        info@dietistbalanza.nl                                   06-31010872    (Beweegkuur)
Surhuisterveen:    Improve Lifestyle:     info@improvelifestyle.nl                               06-51696483    (COOL)
 

Ameland

Ameland:                 Frank Kiewiet:            Frank@beweegzorgameland.nl                   06-40551315   (Slimmer)

Dantumadeel

De Westereen:    Adviesbureau Voeding en Sport: info@avs-sportdietisten.nl    085-1306284   (Beweegkuur)

Friese Meren

Balk:                       Ellen van der Veen:      e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl       06-50694453   (COOL)
Joure                   Fysio-Actief:                   info@fysioactief.nl                                             0515-434355    (COOL)
Lemmer            Jolanda Wuite:               jolandawuite@outlook.com                           06-43201884    (Beweegkuur)
Woudsend:        Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl       06-50694453   (COOL)

Harlingen

Harlingen:         Jolanda Wuite:                jolandawuite@outlook.com                            06-43201884  (Beweegkuur)
Harlingen:         Grietje van der Sluis:    info@grietjevandersluis.nl                               06-11419998    (Beweegkuur)

Heerenveen

Akkrum:            Jeroen Bosma:               Jeroen@switch-akkrum.nl                               06-83383793   (COOL)  (Switch, de praktijk van bewegen) 
Heerenveen:   Henri Veldman:               henriveldman@sprintxl.nl                                 06-10472226   (COOL)
Heerenveen:   Larisa Groenhof:            info@larisagroenhof.nl                                       06-53237263   (COOL)
Jubbega:          Henri Veldman:               henriveldman@sprintxl.nl                                 06-10472226   (COOL)

Leeuwarden

Grou:                   Jeroen Bosma:                Jeroen@switch-akkrum.nl                              06-83383793   (COOL) (Switch, de praktijk van bewegen)
Leeuwarden: Balanza:                                info@dietistbalanza.nl                                      06-31010872    (Beweegkuur)
Leeuwarden: Finn Fysio:                           info@finnfysio.nl                                                  058-2801525 (COOL)
Leeuwarden: Livvit:                                     livvitleefstijl@gmail.com                                 06-15651702     (COOL)
Leeuwarden: Tigra:                                     n.kikstra@tigra-leeuwarden.nl                      058-2800777   (COOL)
Leeuwarden: Tigra:                                     t.brouwer@tigra-leeuwarden.nl                    058-2800777   (COOL)
Leeuwarden: Spectrum:                           m.vdwindt@spectrumleeuwarden.nl          058-2157111      (COOL)
Leeuwarden: Yorbody:                               hjdegroot@yorbody.nl                                        06-81062599   (COOL)
Stiens:              Livvit:                                     livvitleefstijl@gmail.com                                   06-15651702    (COOL)
Wytgaard:      Jeroen Bosma:                  Jeroen@switch-akkrum.nl                               06-83383793   (COOL) (Switch, de praktijk van bewegen)

Noard East

Burdaard:       Annika Hendry:                 annika@dietistennf.nl                                          06- 21989221    (COOL) (Diëtistenpraktijk Noord-Friesland)
Damwoude:   Balanza:                                info@dietistbalanza.nl                                        06-31010872    (Beweegkuur)
Dokkum:         Balanza:                                info@dietistbalanza.nl                                         06-31010872     (Beweegkuur)
Ferwert:         Annika Hendry:                  annika@dietistennf.nl                                          06- 21989221    (COOL) (Diëtistenpraktijk Noord-Friesland)
Hallum:           Annika Hendry:                  annika@dietistennf.nl                                          06- 21989221    (COOL) (Diëtistenpraktijk Noord-Friesland)
Holwerd:       Annika Hendry:                   annika@dietistennf.nl                                          06- 21989221    (COOL) (Diëtistenpraktijk Noord-Friesland)
Kollum:          Balanza:                                  info@dietistbalanza.nl                                        06-31010872    (Beweegkuur)

Ooststellingwerf

Oosterwolde: Henri Veldman:             henriveldman@sprintxl.nl                                     06-10472226    (COOL)
Oosterwolde: Jessica de Boer:          jessica@dietistbalanza.nl                                     06-24347856    (Beweegkuur)

Opsterland

Beetsterzwaag: Medifit:                        Aukje@medifitweb.nl                                              0512-383908    (Beweegkuur)
Gorredijk: Leefstijlcoach Gorredijk: info@fysiogorredijk.nl                                            0513-462862    (COOL)

Smallingerland

Drachten: Menno Iedema:                    mennoiedema@leefstijlcoachfriesland.nl    06-26759332    (COOL)
Drachten: Adviesbureau Voeding en Sport: info@avs-sportdietisten.nl                  085-1306284   (Beweegkuur)
Drachten: Improve Lifestyle:               info@improvelifestyle.nl                                       06-51696483    (COOL)

Tytsjerkeradiel

Bergum: Martha van der Velde:         info@martha.frl                                                          06-11804543    (Beweegkuur) (Martha Voedingsbureau) 
Hardegarijp: Balanza:                             info@dietistbalanza.nl                                           06-31010872    (Beweegkuur)
Noordbergum: Balanza:                        info@dietistbalanza.nl                                           06-31010872    (Beweegkuur)

Waadhoeke

Berlikum: Grietje van der Sluis:         info@grietjevandersluis.nl                                   06-11419998    (Beweegkuur)
Franker:    Balanza:                                   info@dietistbalanza.nl                                          06-31010872    (Beweegkuur)
Franeker: Gezondheidscentrum Het Want:  svandijk@hetwant.nl                             06-18136489    (COOL)
Sint Annaparochie: Livvit:                                  livvitleefstijl@gmail.com                       06-15651702    (COOL)
Sint Annaparochie: Yorbody:                             hjdegroot@yorbody.nl                            06-81062599    (COOL)

 
Weststellingwerf

Wolvega: Larisa Groenhof:                     info@larisagroenhof.nl                                         06-53237263    (COOL)
Wolvega: Sippy Tigchelaar:                    stigchelaar@meenthe8.nl                                   06-53325579   (COOL)
Wolvega: Carla Eggens:                           carla.eggens@carlaleefstijl.nl                           06 48773497    (COOL)

Zuidwest Friesland 

Bolsward:       Erik Stellingwerf:           erikstellingwerf23@gmail.com                         06-30847145    (COOL)
Bolsward:       Fysio-Actief:                     info@fysioactief.nl                                                  0515-434355    (COOL)
Bolsward:       Fysiopraktijk Bolsward: coco@fysiotherapiebolsward.nl                    06-51643631 / 0515-574134    (COOL)
Ferwoude:      Erik Stellingwerf:           erikstellingwerf23@gmail.com                        06-30847145    (COOL)
Heeg:                Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl            06-50694453    (COOL)
Hommerts:    Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl            06-50694453    (COOL)
Koudum:         Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl            06-50694453    (COOL)
Oudega:          Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl             06-50694453    (COOL)
Sneek:            Fysio-Actief:                     info@fysioactief.nl                                                   0515-434355     (COOL)
Sneek:           Carin Pool Voedingsbureau:  info@carinpool.nl                                          06-42588464    (Beweegkuur) 
Wommels:  Grietje van der Sluis:                 info@grietjevandersluis.nl                         06-11419998       (Beweegkuur)
Workum:     Erik Stellingwerf:                         erikstellingwerf23@gmail.com               06-30847145     (COOL)