Locatie en leefstijlcoach

Beweegkuur

Manon de Boois 
manon@manondeboois.nl, tel.: 06-28355921 
Locatie: Franeker, Leeuwarden Huizumerpoort (vanaf 1 april)

Balanza
info@dietistbalanza.nl, tel.: 06-31010872

Locatie: Kollum, Leeuwarden (vanaf 1 april), Dokkum (per 1 juni), Hardegarijp en Noordbergum

Grietje van der Sluis
info@grietjevandersluis.nl, tel.:  06-11419998
Locatie: Harlingen en Wommels

Nynke van der Bij
mail@dietistnynkevanderbij.nl,  tel.: 06-10615057

Locatie: Leeuwarden Camminghaburen


COOL

Henri Veldman

henriveldman@sprintxl.nl tel.: 06-10472226
Locatie: Heeg, Oosterwolde e.o., Heerenveen e.o., Jubbega, Tijnje, Nieuwehorne, Oldeberkoop, Wolvega

Fysio-Actief
info@fysioactief.nl,  tel.: 0515-434355

Locatie: Sneek


Improve Lifestyle
info@improvelifestyle.nl,  tel.: 06-51696483

Locatie: Surhuisterveen


Ellen van der Veen
e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl,  tel.: 06-50694453
Locatie: Koudum, Bakhuizen, Warns (vanaf 1 april 2020)