Locatie en leefstijlcoach

Beweegkuur
 

Balanza
info@dietistbalanza.nl, tel.: 06-31010872

Locatie Kollum: J. Huisma

Locatie Leeuwarden: M. Kroon 

Locatie Dokkum: K. van Wieren

Locatie Hardegarijp en Noordbergum: M. Kroon

Grietje van der Sluis
info@grietjevandersluis.nl, tel.:  06-11419998
Locatie: Harlingen, Berlikum e.o. en  Wommels e.o.

Nynke van der Bij
mail@dietistnynkevanderbij.nl,  tel.: 06-10615057

Locatie: Leeuwarden Camminghaburen

Medifit

Aukje@medifitweb.nl, tel.: 0512-383908

Locatie: Beetsterzwaag
 

Jolanda Wuite

jolandawuite@outlook.com, tel.: 06-43201884

Locatie: Harlingen, Lemmer en omstreken

 

COOL
 

Henri Veldman

henriveldman@sprintxl.nl tel.: 06-10472226
Locatie: Heeg, Oosterwolde, Heerenveen,  Jubbega e.o.,  Wolvega
 

Fysio-Actief
info@fysioactief.nl,  tel.: 0515-434355

Locatie: Sneek, Joure

 

Improve Lifestyle
info@improvelifestyle.nl,  tel.: 06-51696483

Locatie: Drogeham e.o. 


Ellen van der Veen
e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl,  tel.: 06-50694453
Locatie: Koudum, Balk en Heeg

 

Marieke Gjaltema en Larissa Groenhof
livvitleefstijl@gmail.com, tel.: 06 -1565702
Locatie: Leeuwarden, Akkrum,  Wytgaard, Grou en Stiens