Locatie en leefstijlcoach

Lees voor
Achtkarspelen

Drogeham:                Improve Lifestyle:     info@improvelifestyle.nl                             06-51696483    (COOL) 
Surhuisterveen:     Balanza:                         info@balanza.nu                                              085-7604277    (Beweegkuur)
Surhuisterveen:     Chantal buitenwerf: chantal@previtas.nl                                      06-34382310 (Slimmer) 
Surhuisterveen:    Improve Lifestyle:      info@improvelifestyle.nl                             06-51696483    (COOL)

Ameland

Ameland:                 Beweegzorg:                sjoukje@beweegzorgameland.nl              06-14883765   (Slimmer)

Dantumadeel

De Westereen:    AVS:                                    info@avs-sportdietisten.nl                          085-1306284   (Beweegkuur)

Friese Meren

Balk:                       Ellen van der Veen:      e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl       06-50694453   (COOL)
Joure                   Fysio-Actief:                   info@fysioactief.nl                                             0515-434355    (COOL)
Lemmer            Jolanda Wuite:               jolandawuite@outlook.com                           06-43201884    (Beweegkuur)
Woudsend:        Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl       06-50694453   (COOL)

Harlingen

Harlingen:         Jolanda Wuite:                jolandawuite@outlook.com                            06-43201884  (Beweegkuur)
Harlingen:         Grietje van der Sluis:    info@grietjevandersluis.nl                               06-11419998    (Beweegkuur)

Heerenveen

Akkrum:           Jeroen Bosma:                Jeroen@switch-akkrum.nl                               06-83383793  (COOL)  (Switch, de praktijk van bewegen) 
Heerenveen:   Henri Veldman:               henriveldman@sprintxl.nl                                 06-10472226   (COOL)
Heerenveen:   Maartje Schilder:           maartje@x-fittt.nl                                                 06-51059624   (X-fittt)
Heerenveen:   Gijs Stegink:                     gijs@x-fittt.nl                                                          06-12984181      (X-fittt)
Heerenveen:   Leefstijlcentrum HIER! info@leefstijlcentrum.com                            0513-629399 (COOL)
Jubbega:          Henri Veldman:               henriveldman@sprintxl.nl                                 06-10472226   (COOL)

Leeuwarden

Grou:                   Jeroen Bosma:                Jeroen@switch-akkrum.nl                             06-83383793  (COOL) (Switch, de praktijk van bewegen)
Leeuwarden: Balanza:                                info@balanza.nu                                                  085-7604277   (Beweegkuur)
Leeuwarden: Finn Fysio:                           info@finnfysio.nl                                                  058-2801525   (COOL)
Leeuwarden: Fitplan:                                  info@fitplan.nl                                                      058-2668320  (COOL)
Leeuwarden: Livvit:                                    livvitleefstijl@gmail.com                                  06-15651702     (COOL)
Leeuwarden: Tigra:                                     n.kikstra@tigra-leeuwarden.nl                      058-2800777   (COOL)
Leeuwarden: Tigra:                                     t.brouwer@tigra-leeuwarden.nl                    058-2800777   (COOL)
Leeuwarden: Spectrum:                           m.vdwindt@spectrumleeuwarden.nl          058-2157111      (Slimmer)
Stiens:              Livvit:                                     livvitleefstijl@gmail.com                                   06-15651702    (COOL)
Wytgaard:      Jeroen Bosma:                  Jeroen@switch-akkrum.nl                               06-83383793   (COOL) (Switch, de praktijk van bewegen)

Noard East

Burdaard:       Annika Hendry:                 annika@dietistennf.nl                                          06- 21989221    (COOL) (Diëtistenpraktijk Noord-Friesland)
Damwoude:   Balanza:                               info@balanza.nu                                                      085-7604277    (Beweegkuur)
Dokkum:         Balanza:                                info@balanza.nu                                                     085-7604277     (Beweegkuur)
Ferwert:         Annika Hendry:                  annika@dietistennf.nl                                          06- 21989221    (COOL) (Diëtistenpraktijk Noord-Friesland)
Hallum:           Annika Hendry:                  annika@dietistennf.nl                                          06- 21989221    (COOL) (Diëtistenpraktijk Noord-Friesland)
Holwerd:       Annika Hendry:                   annika@dietistennf.nl                                          06- 21989221    (COOL) (Diëtistenpraktijk Noord-Friesland)
Kollum:          Balanza:                                  info@balanza.nu                                                     085-7604277    (Beweegkuur)

Ooststellingwerf

Oosterwolde: Henri Veldman:             henriveldman@sprintxl.nl                                     06-10472226    (COOL)
Oosterwolde: Jessica de Boer:          jessica@dietistbalanza.nl                                     06-24347856    (Beweegkuur)

Opsterland

Beetsterzwaag: Medifit:                        Aukje@medifitweb.nl                                             0512-383908    (Beweegkuur)
Gorredijk: Leefstijlcoach Gorredijk: info@fysiogorredijk.nl                                            0513-462862    (COOL)

Smallingerland

Drachten: Menno Iedema:                    mennoiedema@leefstijlcoachfriesland.nl    06-26759332    (COOL)
Drachten: AVS:                                           info@avs-sportdietisten.nl                                   085-1306284   (Beweegkuur)
Drachten: Improve Lifestyle:               info@improvelifestyle.nl                                        06-51696483    (COOL)
Opeinde: Jeanine Drent:                        jeanine.drent@previtas.nl                                     06-34382397 (Beweegkuur)

Tytsjerkeradiel

Bergum: Martha van der Velde:         info@martha.frl                                                          06-11804543    (Beweegkuur) (Martha Voedingsbureau) 
Hardegarijp: Balanza:                            info@balanza.nu                                                         085-7604277    (Beweegkuur)
Noordbergum: Balanza:                       info@balanza.nu                                                         085-7604277   (Beweegkuur)

Waadhoeke

Berlikum: Grietje van der Sluis:         info@grietjevandersluis.nl                                  06-11419998    (Beweegkuur)
Franeker: Balanza:                                   info@balanza.nu                                                       085-7604277  (Beweegkuur)
Franeker: Het Want:                                svandijk@hetwant.nl                                              06-18136489    (COOL)
Sint Annaparochie: Livvit:                   livvitleefstijl@gmail.com                                     06-15651702    (COOL)
 

Weststellingwerf

Wolvega: Larisa Groenhof:                  info@larisagroenhof.nl                                         06-53237263    (COOL)
Wolvega: Carla Eggens:                        carla.eggens@carlaleefstijl.nl                           06 48773497    (COOL)
Wolvega:  Leefstijlcentrum HIER!    info@leefstijlcentrum.com                                 0513-629399    (COOL)

Zuidwest Friesland 

Bolsward:       Fysio-Actief:                     info@fysioactief.nl                                                 0515-434355    (COOL)
Bolsward:       Fysiopraktijk Bolsward: coco@fysiotherapiebolsward.nl                   06-51643631 / 0515-574134    (COOL)
Heeg:                Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl            06-50694453    (COOL)
Hommerts:    Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl            06-50694453    (COOL)
Koudum:         Fysio Maks:                       remy@fysiomaks.nl                                                 06-52451857      (COOL)
Oudega:          Ellen van der Veen:       e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl             06-50694453   (COOL)
Sneek:             Fitplan:                                info@fitplan.nl                                                            058-2668320   (COOL)
Sneek:            Fysio-Actief:                      info@fysioactief.nl                                                   0515-434355     (COOL)
Sneek:           Carin Pool Voedingsbureau:  info@carinpool.nl                                           06-42588464    (Beweegkuur) 
Wommels:  Grietje van der Sluis:       info@grietjevandersluis.nl                                    06-11419998       (Beweegkuur)