Locatie en leefstijlcoach

Beweegkuur

Manon de Boois 
manon@manondeboois.nl, tel.: 06-28355921 
Locatie: Franeker, Leeuwarden Huizumerpoort

Balanza
info@dietistbalanza.nl, tel.: 06-31010872

Locatie: Kollum, Leeuwarden, Dokkum, Hardegarijp en Noordbergum

Grietje van der Sluis
info@grietjevandersluis.nl, tel.:  06-11419998
Locatie: Harlingen en Wommels e.o.

Nynke van der Bij
mail@dietistnynkevanderbij.nl,  tel.: 06-10615057

Locatie: Leeuwarden Camminghaburen

Medifit

Aukje@medifitweb.nl, tel.: 0512-383908

Locatie: Beetsterzwaag


Marieke Gjaltema

livvitleefstijl@gmail.com, tel.: 06-15651702

Locatie: Akkrum,  Wytgaard, Grou en Stiens


Jolanda Wuite

jolandawuite@outlook.com, tel.: 06-43201884

Locatie: Lemmer en omstreken


COOL

Henri Veldman

henriveldman@sprintxl.nl tel.: 06-10472226
Locatie: Heeg, Oosterwolde, Heerenveen,  Jubbega, Tijnje, Nieuwehorne, Oldeberkoop, Wolvega

Fysio-Actief
info@fysioactief.nl,  tel.: 0515-434355

Locatie: Sneek, Joure


Improve Lifestyle
info@improvelifestyle.nl,  tel.: 06-51696483

Locatie: Surhuisterveen


Ellen van der Veen
e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl,  tel.: 06-50694453
Locatie: Koudum en Balk