Locatie en leefstijlcoach

Noord/Noordoost/Noordwest Friesland
 

Dokkum en omstreken, Leeuwarden, Hardegarijp, Noordbergum, Kollum en omstreken:
Balanza: info@dietistbalanza.nl   06-31010872

Ameland:
Frank Kiewiet: Frank@beweegzorgameland.nl 06-40551315

Leeuwarden, St. Annaparochie, Akkrum, Grou, Wytgaard, Stiens:
Livvit: livvitleefstijl@gmail.com  06-1565702 

Wommels en omstreken, Harlingen, Berlikum en omstreken:
Grietje van der Sluis: info@grietjevandersluis.nl  06-11419998

Drogeham, Surhuisterveen en omstreken:
Improve Lifestyle: info@improvelifestyle.nl  06-51966483

Harlingen:
Jolanda Wuite: jolandawuite@outlook.com  06-43201884

Holwerd, Ferwert, Burdaard en Hallum:
Leefstijlcoaching Fryslan: info@leefstijlcoachingfryslan.nl   06-5732316

 

Zuid/Zuidwest/Zuidoost Friesland
 

Beetsterzwaag:
Medifit: Aukje@medifitweb.nl  0512-383908

 

Lemmer en omstreken:

Jolanda Wuite: jolandawuite@outlook.com  06-43201884

 

Oosterwolde, Heerenveen, Jubbega en omstreken, Wolvega:

Henri Veldman: henriveldman@sprintxl.nl   06-10472226

 

Wolvega:
Sippy Tigchelaar: stigchelaar@meenthe8.nl   06-53325579
 

Sneek, Joure, Bolsward:

Fysio-Actief: info@fysioactief.nl   0515-434355

 

Koudum, Balk en omstreken, Heeg/Oudega/Hommerts:

Ellen van der Veen: e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl  06-50694453
 

Ferwoude, Workum, Bolsward:
Erik Stellingwerf: erikstellingwerf23@gmail.com  06-3084714