Verwijzing naar tweedelijns ketenpartners binnen de keten

Lees voor

Verwijscriteria

 

De huisarts of POH verwijst de patiënt op indicatie binnen de keten naar een tweedelijns zorgverlener. 
Hieronder vindt u een verkort overzicht van verwijscriteria en verwijsmogelijkheden binnen de keten.
Bij alle andere verwijsredenen naar de tweedelijn wordt de patiënt (tijdelijk) geëxcludeerd uit de keten. Raadpleeg het wisselprotocol voor details over de specifieke verwijzingen.

Handige links:

Verwijzing naar de oogarts
 

Binnen de keten verwijs je naar de oogarts voor funduscontroles. Onderstaande tabel laat zien welke zorgproducten er met de oogartsen zijn afgesproken:

Handige links:

Verwijzing naar internist

Er kan via het KIS en binnen de keten worden verwezen naar de internist voor:

  • een e-mailconsult
  • een specialistisch consult op de polikliniek.

Daarnaast kan nu rechtstreeks via het KIS een verwijzing naar de diabetesverpleegkundige (DVK) van het MCL worden gedaan. Lees hier meer over hoe je kunt  verwijzen.

Aandachtspunten:

  • De patiënt blijft in de eerstelijn, huisarts blijft hoofdbehandelaar.
  • De internist bepaalt of de verwijzing daadwerkelijk binnen de keten kan worden opgepakt en door wie dit wordt uitgevoerd (internist of diabetesverpleegkundige). Wanneer dit niet mogelijk is wordt dit direct teruggekoppeld aan de huisarts, die vervolgens in samenspraak met de patiënt eventueel zorgt voor een reguliere verwijzing naar de tweedelijn. Dit valt dan buiten de keten en valt daarmee onder het eigen risico van de patiënt.
  • E-mail consulten specifiek voor de nefroloog gaan via telenefrologie (buiten de keten). Lees hier meer over Diabetische nefropathie 
  • Bij spoedsituaties (bijv. braken, diarree) is altijd telefonisch overleg met de dienstdoende internist aangewezen. Eventueel kan dan achteraf registratie in het KIS plaatsvinden.
  • Bij overname van zorg door de tweede lijn, de patiënt uit de keten DM2 excluderen.

Verwijzingsmogelijkheden naar diabetesverpleegkundige tweede lijn: