Behandeling Nefropathie

Lees voor

Instelfase

 

Voor de behandeling bij chronische nierschade verwijzen we naar de NHG standaard chronische nierschade.

De huisarts / POH kan voor een specialistische consultatie (binnen de keten) verwijzen naar de diëtist met als indicatie nierproblemen en naar de internist-nefroloog bij bijv.:

  • (vermoeden) acute nierschade
  • vermoeden van onderliggende specifieke nierziekte
  • ernstig verhoogde albuminurie: ACR > 30 mg/mmol
  • chronische nierschade met sterk verhoogd risico
  • progressie chronische nierschade:
    • een bevestigde daling van de eGFR van 25% ten opzichte van de eerste meting in de afgelopen vijf jaar, in combinatie met een verslechtering in stadium van nierschade, of:
    • daling van de eGFR ≥ 5 ml/min/1,73 m2/jaar, vastgesteld met ≥ 3 metingen in één jaar

E-mailconsultatie van de nefroloog gaat via Telenefrologie, dit valt buiten de keten.

Handige links: