Diabetische retinopathie

  • Screen iedere patiënt binnen 3 maanden na de diagnose DM2 op diabetische retinopathie.
  • Bekijk bij de start van insulinetherapie of de patiënt bekend is met retinopathie.
  • Bekijk wanneer de laatste funduscontrole was.
  • Bij start van insulinetherapie: Was er retinopathie en/of de laatste funduscontrole langer dan 6 maanden geleden? Dan is een controle door de oogarts voor de noodzakelijk. Door een verbetering van de glucoseregulatie bij starten van insulinetherapie, kan er schade ontstaan aan de ogen.
  • Verwijs de patiënt door voor fundusscreening. Zie hoofdstuk 6 conform de verwijsinstructie.

Handige links: