Diabetisch Nefropathie (chronische nierschade)

Een van de eerste tekenen van nefropathie is dat er eiwit in de urine zit. Evalueer de albumine/creatinine-ratio. Let op: de uitslagen zijn alleen betrouwbaar als:

 • in het diagnostisch traject een urineweginfectie is uitgesloten.
 • er geen sprake is van bijvoorbeeld een sterk ontregelde diabetes, koortsende ziekte of onbehandeld hartfalen.

Volg de stappen in de NHG standaard chronische nierschade (M109) om volgens de eGFR en de mate van albuminurie vast te stellen of er sprake is van nierschade.
Maak onderscheid tussen:

 • acute nierschade: Verwijs met spoed naar de internist-nefroloog.
 • geen nierschade: Onderschatting GFR of niet-nefrogene oorzaak verhoogde albuminurie.
 • chronische nierschade:  ≥ 3 maanden verminderde nierfunctie en/of verhoogde albuminurie en/of specifieke sedimentsafwijkingen.

Bij chronische nierschade:

 • bepaal het stadium van de eGFR en de albuminurie.
 • bepaal de risicocategorie (Tabel 1 Risicocategorie NHG standaard).
 • evalueer de oorzaken van de nierschade.
 • evalueer het beloop van de nierschade.
 • zie Behandeling Nefropathie in dit handboek
 • weeg bij een beperkte levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit samen met de patiënt voor- en nadelen af van een strikte (medicamenteuze) behandeling.

Handige links: