Chronische nierschade

Lees voor

Intake

 

Een van de eerste tekenen van verminderde nierfunctie is eiwit in de urine.

 • Evalueer de albumine/creatinine-ratio. Let op: de uitslagen zijn alleen betrouwbaar als in het diagnostisch traject een urineweginfectie is uitgesloten en er geen sprake is van bijvoorbeeld een sterk ontregelde diabetes, koortsende ziekte of onbehandeld hartfalen.
 • Volg de stappen in de NHG standaard chronische nierschade (M109) om volgens de eGFR en de mate van albuminurie vast te stellen of er sprake is van nierschade en  ken de juiste  ICPC code toe aan de hand van onderstaande tabel:

   

 • Maak onderscheid tussen:
  • acute nierschade: Verwijs met spoed naar de internist-nefroloog.
  • geen nierschade: Onderschatting GFR of niet-nefrogene oorzaak verhoogde albuminurie.
  • chronische nierschade:  ≥ 3 maanden verminderde nierfunctie en/of verhoogde albuminurie en/of specifieke sedimentsafwijkingen.
 • Bij chronische nierschade:
  • bepaal het stadium van de eGFR en de albuminurie.
  • bepaal de risicocategorie (Tabel 1 Risicocategorie NHG standaard CNS).
  • evalueer de oorzaken van de nierschade.
  • evalueer het beloop van de nierschade.
  • bij DM2 patiènten: zie Behandeling Nefropathie handboek DM2
  • weeg bij een beperkte levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit samen met de patiënt voor- en nadelen af van een strikte (medicamenteuze) behandeling.
 • Het beleid (voorlichting, niet-medicamenteuze- en medicamenteuze behandeling en controles of consultaties/verwijzingen) wordt volgens de NHG standaard Chronische nierschade (M109) ingezet en vervolgd. Zie ook Behandeling Nefropathie.
 • Beoordeel of de patiënt met chronische nierschade volgens het wisselprotocol verwezen moet worden naar de tweedelijn (zie Verwijscriteria binnen de CVRM keten of Verwijscriteria binnen de DM2 keten).

Handige links: