Chronische nierschade

Intake

 

Een van de eerste tekenen van verminderde nierfunctie is eiwit in de urine.

 • Evalueer de albumine/creatinine-ratio.

Let op: de uitslagen zijn alleen betrouwbaar als in het diagnostisch traject een urineweginfectie is uitgesloten en er geen sprake is van bijvoorbeeld een sterk ontregelde diabetes, koortsende ziekte of onbehandeld hartfalen.

 • Volg de stappen in de NHG standaard chronische nierschade (M109) om volgens de eGFR en de mate van albuminurie vast te stellen of er sprake is van nierschade.
 • Ken de juiste  ICPC code toe aan de hand van onderstaande tabel:
 • Maak onderscheid tussen:
  • acute nierschade: Verwijs met spoed naar de internist-nefroloog.
  • geen nierschade: Onderschatting GFR of niet-nefrogene oorzaak verhoogde albuminurie.
  • chronische nierschade:  ≥ 3 maanden verminderde nierfunctie en/of verhoogde albuminurie en/of specifieke sedimentsafwijkingen.
 • Bij chronische nierschade:
  • bepaal het stadium van de eGFR en de albuminurie.
  • bepaal de risicocategorie (Tabel 1 Risicocategorie NHG standaard).
  • evalueer de oorzaken van de nierschade.
  • evalueer het beloop van de nierschade.
  • bij DM2 patiènten: zie Behandeling Nefropathie handboek DM2
  • weeg bij een beperkte levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit samen met de patiënt voor- en nadelen af van een strikte (medicamenteuze) behandeling.
 • Het beleid (voorlichting, niet-medicamenteuze- en medicamenteuze behandeling en controles of consultaties/verwijzingen) wordt volgens de NHG standaard Chronische nierschade (M109) ingezet en vervolgd. Zie ook Behandeling Nefropathie.
 • Beoordeel of de patiënt met chronische nierschade volgens het wisselprotocol verwezen moet worden naar de tweedelijn (zie Verwijscriteria binnen de CVRM keten of Verwijscriteria binnen de DM2 keten).

Handige links: