Verwijzing naar de internist binnen de keten

Lees voor

Verwijscriteria


De huisarts of praktijkondersteuner verwijst de patiënt op indicatie naar de internist voor:

  • een e-mailconsult
  • een specialistisch consult in de polikliniek

Hieronder staat voor welke criteria je kunt verwijzen binnen de keten. De patiënt blijft in de eerstelijn en huisarts blijft hoofdbehandelaar.
De internist bepaalt of de verwijzing binnen de keten wordt opgepakt en door welk subspecialisme het consult wordt uitgevoerd.


Aandachtspunten:

  • Bij alle andere CVRM -gerelateerde verwijsredenen naar de tweedelijn wordt de patiënt (tijdelijk) geëxcludeerd uit de keten.
  • Bij spoedsituaties is altijd telefonisch overleg met de dienstdoende internist aangewezen. Eventueel kan achteraf registratie in het KIS plaatsvinden.
  • Bij overname van zorg door de tweedelijn, dan de patiënt uit de eerstelijn keten CVRM halen (exclusie).
  • Vragen aan de nefroloog kunnen uitsluitend via telenefrologie worden gesteld, dit valt buiten de ketenfinanciering.
  • Raadpleeg het wisselprotocol voor details over de specifieke verwijzingen.
  • Raadpleeg de verwijsinstructies voor het verwijsproces per ziekenhuis

Handige links:

Wisselprotocol CVRM