Downloads & Links

Lees voor

 

Downloads

Handige Links

ACQ vragenlijst
CARAT vragenlijst
CCQ vragenlijst
MRC score
Wisselprotocol Astma/COPD

Reversibiliteit en variabiliteit bij diagnose Astma 2020
Instructiekaart in- en exclusiecriteria 2020
Toestemmingsformulier COPD
Toestemmingsformulier Astma
Inlegvel ondersteuning Astma
Inlegvel ondersteuning COPD
Indicatoren InEen Astma
Indicatoren InEen COPD
Informatiebrief Astma-spreekuur voor patiënten
Informatiebrief COPD-spreekuur voor patiënten
Instructiekaart exacerbatie bij Astma
Instructiekaart exacerbatie bij COPD
Patiëntenbrief Fysiotherapie bij Astma
Patiëntenbrief Fysiotherapie bij COPD
Vragenlijst Ziektelastmeter

Fries Longformularium

Fries Longformularium verantwoording

NHG-Standaard Astma bij volwassenen, samenvatting
NHG-Standaard Astma bij volwassenen, volledig
NHG-Standaard COPD, samenvatting
NHG-Standaard COPD, volledig
Zorgstandaard Astma Volwassenen.pdf
Zorgstandaard COPD.pdf
NHG-Protocollaire astma/COPD-zorg
NHG Pathofysiologie en etiologie Astma
NHG Pathofysiologie COPD
Indicatie voor paramedische zorg (NHG)
Protocol BMI bepalen (NHG)
Longfunctieonderzoek (spirXpert)
Beoordelingsformulieren spirometrie (NHG)
Thoraxfoto (Hartwijzer)
Protocol huidpriktest (NHG)
Phadiatop (Is het allergie.nl)
NHG Evaluatie Astma
NHG Evaluatie COPD
Inhalatorgebruik
Longfonds
Patiëntenversie zorgstandaard Astma (Longfonds)
Patiëntenversie zorgstandaard COPD (Longfonds)
Patiëntenversie Zorgprogramma Astma Ketenzorg Friesland
Patiëntenversie Zorgprogramma COPD Ketenzorg Friesland
NHG Astma medicamenteuze behandeling
NHG COPD medicamenteuze behandeling

NHG monitoring Astma
NHG monitoring COPD
NHG beleid bij exacerbaties COPD
NHG beleid bij exacerbaties Astma
Longfonds longaanval-actieplan
CAHAG- REDUX herken en actieplan