Persoonsgerichte zorg

Lees voor
 
De patiënt staat centraal

Met persoonsgerichte zorg benader je een patiënt als mens in plaats van zorgverlener. Zo kun je zorg op maat aanbieden. Door persoonsgerichte zorg help je mensen beter omgaan met hun chronische aandoening in het dagelijks leven. De aandoening staat niet centraal, maar het mens-zijn, het functioneren, de levenssituatie en de leefstijl. Persoonsgerichte zorg gaat over wat mensen nodig hebben om zich gezond en gelukkig te voelen.


Nieuwe rolverdeling

Het aantal chronisch zieken is de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat dit aantal blijft stijgen. Professionals in de zorg voor chronisch zieken én het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen een andere rol voor professional en patiënt. Het huidige gezondheidszorgsysteem lijkt niet geschikt voor het groeiend aantal chronisch zieken. Aan de ene kant lopen de kosten van de gezondheidszorg sterk op. Aan de andere kant heeft de huidige zorg niet het juiste effect en past het niet bij een chronische aandoening.


Zelfmanagement

Mensen met een chronische aandoening staan elke dag voor nieuwe keuzes:

 • Wat kan ik wel of niet eten?
 • Welke activiteiten kan ik ondernemen?
 • Hoeveel medicijnen wil ik slikken?

Het antwoord is vaak een kwestie van uitproberen. Patiënten hebben een grote eigen verantwoordelijkheid. Want van alle dagen in een jaar zijn ze er maar twee in contact met zorgverleners. Op alle andere dagen zijn zij op zichzelf aangewezen. Om patiënten te helpen is het belangrijk dat professionals helpen bij zelfmanagement.


Visie op zelfmanagement

Wij stimuleren en helpen waar nodig mensen om zelf regie te hebben over hun aandoening en gezondheid. Zorgverleners doen dit door bijvoorbeeld:

 • Hulp bij het maken en waarmaken van persoonlijke doelen van de patiënt (Individueel Zorgplan).
 • Hulp bij het doorlopen van leerprocessen.
 • Vertrouwen versterken van de patiënt in het eigen kunnen.
 • Voorlichting geven en motiveren om de leefstijl te verbeteren.

Onze uitgangspunten
 • Kwaliteit van leven staat centraal. Het functioneren en de levenssituatie van de patiënt met een chronische aandoening.
 • Patiënten bepalen zelf of, wanneer en hoe zij hun naasten, mantelzorgers en zorgverleners betrekken.
 • Zorgverleners van verschillende disciplines werken onderling nauw samen.
 • De patiënt en zorgverlener zijn gelijkwaardige partners met eigen deskundigheden.
 • Samen beslissen zorgverlener en de patiënt welke zorg passend is en wie wat doet.

Individueel Zorgplan (IZP)

In het KIS moet een Individueel Zorgplan staan voor de patiënt en alle bij de ketenzorg betrokken zorgverleners. Hierin staan duidelijk en concreet de individuele behandeldoelen en afspraken rondom de chronische aandoening. In het Individueel Zorgplan staat ook:

 • diagnose
 • HVZ risico (bij DM2 en CVRM)
 • individuele doelen van de patiënt en streefwaarden
 • behandeling
 • taken(verdeling)
 • zelfmanagement(ondersteuning)
 • centrale zorgverlener
 • huisarts
 • controleschema
 • evaluatiemomenten
 • afspraken
 • medicatie

Voorlichting en advies (patiëntinformatie)

Patiënten ontvangen zowel mondeling als schriftelijk voorlichting waarbij:

 • de huisarts/POH bij het verstrekken van informatie uitgaat van de website Thuisarts.nl.
 • de patiënt wordt verwezen naar de patiëntenversie van het zorgprogramma.
 • de patiënt de algemene folder Ketenzorg en informatie over de behandel- en verwijsmogelijkheden in de keten krijgt.
 • de patiënt wordt gewezen op het bestaan van de patiëntenvereniging.
 • de patiënt wordt verwezen naar de website van Ketenzorg Friesland.
 • de patiënt wordt gewezen op voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten over de chronische aandoening.

Meer informatie zorgverlener

Persoonsgerichte zorg- Tools en scholingen
Persoonsgerichte zorg- groepseducatie
NHG standaard: educatie
Thuisarts.nl
Samen beslissen in de Zorg
https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg
Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning in de diabeteszorg (standaard NDF)


Meer informatie patiënt

Algemene folder Ketenzorg Friesland
Zorgprogramma DM2 KZF
Zorgprogramma COPD KZF
Zorgprogramma CVRM KZF
Zorgprogramma Astma KZF
Folders en links voor patiënten
Activiteiten in de regio