Persoonsgerichte zorg- Tools en scholingen

Zorg voor mensen met een chronische aandoening verschuift van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’. Zorgprofessionals richten zich steeds meer op het ondersteunen van eigen regie. Met onze tools en scholingen helpen we je om focus in je gesprekken met patiënten te verleggen.

Tools voor persoonsgerichte zorg
 

Laura Wever, POH-S, Huisartsenpraktijk Doeglas te Menaldum vertelt over de vragenlijst ''Samenwerken aan gezondheid'':
“ Zelfmanagement is leuk en zinvol voor patiënt en zorgverleners, een goede kennis van het ziektebeeld is een belangrijk onderdeel. Om een inschatting te kunnen maken van de kennis van de DM2 patiënten hebben wij ervoor gekozen om de vragenlijst aan deze groep voor te leggen. Uit de vragenlijst blijkt dat sommige patiënten onvoldoende op de hoogte lijken te zijn van het ziektebeeld. Educatie is dus een belangrijk aandachtspunt. “

 

  • Placemats: je kunt verschillende soorten placemats gebruiken om patiënten met een chronisch ziekte te begeleiden. Met behulp van een placemat maken jullie samen een agenda van het consult. Hierdoor raakt de patiënt meer betrokken en gemotiveerd. Meer informatie over het gebruik van placemats in de praktijk vind je in de handleiding. Per chronische aandoening zijn er specifieke placemats:

DM2:

Laura Wever, POH-S, Huisartsenpraktijk Doeglas te Menaldum vertelt over de placemat diabetes:
“Naar aanleiding van de vragenlijst “Samenwerken aan gezondheid” heeft een aantal patiënten, aan de hand van de placemat diabetes, de mogelijkheid gekregen om een consult aan de hand van een zelfgekozen onderwerp in te vullen. Het 1e zelf ingevulde consult is inmiddels geweest. De patiënt gaf er de voorkeur aan te starten met het bespreken van de lab uitslagen, als hij wist dat alles goed was, was voor hem de druk van het consult af. Ook had de patiënt zelf vragen opgeschreven waarvoor we een moment in het consult hadden om deze te bespreken. Gebruikelijk start ik een consult met metingen (gewicht/RR), vervolgens bespreken we hoe het gaat en dan komen de lab uitslagen aan de orde. Erg leuk om te ervaren hoe deze patiënt het consult wou invullen en hoe een kleine verandering van consultvoering bij kan dragen aan meer zelfmanagement.”

CVRM:

Astma/COPD:


Samen beslissen

Samen beslissen is een belangrijk onderdeel van de strategische doelstellingen van zorginstellingen en patiëntenorganisaties. De ‘3 goede vragen’ kun je eenvoudig gebruiken tijdens goede gesprekken


Kennis van ziektebeelden

Voorbeelden groepseducatie
 
Deel je ervaringen

Ben je geïnspireerd door de ervaringen van collega’s? Wil je je ervaringen delen met onze tools? Of wil je een afspraak maken voor coaching? Stuur dan een mail naar info@ketenzorgfriesland.nl.

 

Scholingen Motiverende gespreksvoering

Motiverende gesprekken voeren met patiënten om onder andere hun leefstijl te verbeteren.

Cursisten waarderen deze scholing gemiddeld met een 8,7. “Leerzaam en toepasbaar zonder ongemakkelijke situaties”.

Cursisten waarderen deze scholing gemiddeld met een 8,4.“Het is best ingewikkeld om alles meteen in de praktijk te brengen”

Ook hierbij kan gebruik gemaakt worden van een speciaal ontwikkelde placemat. Bekijk de placemat met ervaringen en ontdek waarop jij je wilt laten coachen.

Dyotta van Althuis, praktijkverpleegkundige De Tjasker te Witmarsum, over haar MGV-coach:
“Wat was jouw reflectie op het spreekuur zinvol! Hierdoor een boost gekregen hoe ik door MGV samen met de cliënt mogelijk meer kan bereiken in eigen handelen kan vergroten. Fijn om positieve zinnen en dingen te horen. Wat ik erg waardeer is de feedback te krijgen in voorbeeldzinnen. Super! De dag erna nog een mail met uitleg hoe te formuleren! Jouw manier van communiceren is heel fijn. Laagdrempelig in omgang en de feedback wordt op heel aangename manier teruggegeven. Vol energie. Aanstekelijk om me te verdiepen in motiverende gespreksvoering. Thanks! Ik maak graag gebruik van een vervolg.”

Annet Veenstra, praktijkverpleegkundige huisartsenpraktijk De Weme te Menaldum:
“Mijn coach heeft op een dinsdagmiddag  bij twee consulten meegekeken, ik vond het erg spannend dat ze meekeek. Ik wil graag sterker worden in motiverende gespreksvoering dus alle tips/adviezen zijn welkom. Het eerste gesprek was een patiënt die moeilijk was te stimuleren in zelfmanagement. Mijn coach gaf mij feedback hoe ik dit het beste kon "aanpakken" en welke gesprekstechnieken ik kon toepassen. De tweede patiënt doet veel zelfmanagement, wat hij doet is goed. Bij deze patiënt moet je met de juiste onderbouwing en argumenten komen om zijn gedrag te veranderen. Hij komt steeds terug op het spreekuur en heeft een klik met mij, dat vind ik het belangrijkst. Ook wil ik graag weten hoe ik over kom bij de patiënten, mijn coach kon mij een spiegel voorhouden wat ik erg prettig vind. Ook gaf ze me tips over de gespreksvoering met de huisarts. Ik heb het als erg prettig ervaren en ik kijk uit naar de volgende coaching. Het is niet dat je iets fout doet, het zijn handvatten, je zelf weer opfrissen.

Vind je het ook eng dat iemand met je meekijkt? Vele collega’s gingen je voor en hebben gelijk na de training MVG een afspraak met een van de coaches gemaakt. Ben je geïnspireerd geraakt door de ervaringen van je collega’s? Wil je meer informatie of een afspraak maken voor coaching? Stuur dan een e-mail naar info@ketenzorgfriesland.nl met als onderwerp MGV Coaching on the job.