Persoonsgerichte zorg- Tools en scholingen

Lees voor

Zorg voor mensen met een chronische aandoening verschuift van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’. Zorgprofessionals richten zich steeds meer op het ondersteunen van eigen regie. Met onze tools en scholingen helpen we je om focus in je gesprekken met patiënten te verleggen.

Tools voor persoonsgerichte zorg:
 
Placemats

Je kunt verschillende soorten placemats gebruiken om patiënten met een chronisch ziekte te begeleiden. Met behulp van een placemat maken jullie samen een agenda van het consult. Hierdoor raakt de patiënt meer betrokken en gemotiveerd. Meer informatie over het gebruik van placemats in de praktijk vind je in de handleiding. Per chronische aandoening zijn er specifieke placemats:

DM2:

Laura Wever, POH-S, Huisartsenpraktijk Doeglas te Menaldum vertelt over de placemat diabetes:
“Naar aanleiding van de vragenlijst “Samenwerken aan gezondheid” heeft een aantal patiënten, aan de hand van de placemat diabetes, de mogelijkheid gekregen om een consult aan de hand van een zelfgekozen onderwerp in te vullen. Het 1e zelf ingevulde consult is inmiddels geweest. De patiënt gaf er de voorkeur aan te starten met het bespreken van de lab uitslagen, als hij wist dat alles goed was, was voor hem de druk van het consult af. Ook had de patiënt zelf vragen opgeschreven waarvoor we een moment in het consult hadden om deze te bespreken. Gebruikelijk start ik een consult met metingen (gewicht/RR), vervolgens bespreken we hoe het gaat en dan komen de lab uitslagen aan de orde. Erg leuk om te ervaren hoe deze patiënt het consult wilde invullen en hoe een kleine verandering van consultvoering bij kan dragen aan meer zelfmanagement.”

CVRM:

Astma/COPD:

Ziektelastmeter

Voor Astma/COPD is er natuurlijk de ziektelastmeter van de CAHAG.

Samenwerken aan gezondheid- vragenlijst

Laura Wever, POH-S, Huisartsenpraktijk Doeglas te Menaldum vertelt over de vragenlijst ''Samenwerken aan gezondheid'':
“ Zelfmanagement is leuk en zinvol voor patiënt en zorgverleners, een goede kennis van het ziektebeeld is een belangrijk onderdeel. Om een inschatting te kunnen maken van de kennis van de DM2 patiënten hebben wij ervoor gekozen om de vragenlijst aan deze groep voor te leggen. Uit de vragenlijst blijkt dat sommige patiënten onvoldoende op de hoogte lijken te zijn van het ziektebeeld. Educatie is dus een belangrijk aandachtspunt. “

Samen beslissen

Samen beslissen is een belangrijk onderdeel van de strategische doelstellingen van zorginstellingen en patiëntenorganisaties. De  ‘3 goede vragen’  kun je eenvoudig gebruiken tijdens goede gesprekken

     
    Deel je ervaringen

    Ben je geïnspireerd door de ervaringen van collega’s? Wil je je ervaringen delen met onze tools? Stuur dan een mail naar info@ketenzorgfriesland.nl.

    Handige links: