Scholingsprogramma

Lees voor

Wij organiseren regelmatig cursussen of trainingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals in de keten. We werken samen met Doktersacademie Friesland.

Scholingen 2022

Samen met Doktersacademie Friesland maken wij jaarlijks een scholingsplan om de deskundigheid van de bij de ketens aangesloten zorgverleners te waarborgen. Naast de verplichte basis- en vervolgscholingen zijn er interessante aanvullende scholingen op specifieke thema’s binnen de chronische zorg. Ook bieden we overkoepelende scholingen, zoals Stoppen Met Roken en Motiverende Gespreksvoering.

 
Scholingsvoorwaarden bij deelname aan de ketens

Algemene scholingsvoorwaarden
De  Basistraining Leefstijlcoaching is verplicht voor alle praktijkondersteuners. POH die de intensieve Stoppen met Roken begeleiding geven moeten ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Scholingsvoorwaarden DM2 en CVRM
Deze scholingseisen voor praktijkondersteuners en huisartsen lees je hier.

Scholingsvoorwaarden Astma en COPD
Als je zelf longfunctiemetingen doet moet je Caspir-gecertificeerd zijn. Hiervoor volg je het Caspir- scholingsprogramma. Voer je geen longfunctiemetingen uit? Dan volg je bij aanvang van de ketenzorg de basiscursus  ‘Interpretatie Spirometrie’. Daarna volg je 2-jaarlijks de Caspir-6 scholing die gericht is interpretatie en opvolging van spirometrie en casuïstiek.

Een compleet overzicht van de scholingseisen voor praktijkondersteuners en huisartsen lees je hier.

Kosten

De verplichte basisscholingen zijn voor rekening van de deelnemers. Wij vergoeden de verplichte vervolgscholingen. Ook de Basistraining Leefstijlcoaching en de Stoppen met Roken scholingen bieden wij kosteloos aan. Aangesloten zorgverleners krijgen 30% korting op de prijs van de aanvullende scholingen. 

Scholingsaanbod 2022

In het onderstaande schema vind je het scholingsaanbod van 2022. Klik op een scholing voor meer informatie over data, inhoud, kosten en aanmelding. Wil je meer weten over een specifiek onderwerp? Geef dit aan bij Doktersacademie of ons kwaliteitsteam.

Scholingsaanbod 2022

Onderwerp

Doelgroep

Verplicht 

Frequentie

Aanbod

 Astma-COPD
 
Interpretatie Spirometrie Basisscholing Astma en COPDHA/ POHAlleen verplicht voor praktijken die spirometrie uitbestedenEenmalig1x
Caspir cursus module 1-5HA/ POHVerplicht

Eenmalig

1x
Caspir  module 6 

Verplicht

(ook verplicht voor praktijken die spirometrie uitbesteden)

1 x per 3 jaar2x

Caspir portfolio voor hercertificering óf

HA/POHVerplicht1 x per 3 jaar1x
Training spirometrie voor hercertificeringHA/POHVerplicht


1 x per 3 jaar

Op  aanvraag
PIN COPD  NHG

HA/POHVerplicht

 

Verplichtbij opstarten keten en daarna 1 x per 2 jaarInschrijving via DAC
PIN Astma NHGHA/POHVerplichtbij opstarten keten en daarna 1 x per 2 jaar

Inschrijving via DAC

 
Aanvullende scholingen Astma-COPD
IMIS/ Longformularium regionaalHA/POH- 2x en op aanvraag
Nieuwe standaard COPDHA/POH- 2x
Nieuwe standaard AstmaHA/POH- 2x
DM2

Thema-avond Langerhans

HA/POHVerplicht1 x per 2 jaar4x
PIN DM2 NHGHA/POHVerplicht1 x per 2 jaarInschrijving via DAC
CVRM    
PIN CVRM NGH

HA/POH

Verplichtbij opstarten keten en daarna 1 x per twee jaarInschrijving via DAC
Aanvullende scholingen DM2/CVRM
Nieuwe standaard DM2HA/POH- 3x
LDL- Statines (DM2/CVRM)HA/POH- 2x
Chronische nierschadeHA/POH- 2x
VoetzorgPOH- 2x
FGM - vervolgPOH- 2x
Algemene verplichte scholingen
Basistraining LeefstijlcoachingPOHVerplichtEenmalig6x
Stoppen met Roken basistrainingHA/POHVerplicht als je de intensieve begeleiding geeftEenmalig2x
Stoppen met Roken vervolgtrainingHA/POHVerplicht voor herregistratie in het kwaliteitsregister15 punten behalen in 5 jaar, verspreid over 3 jaar3x
Aanvullende scholing
SymposiumHA/POH- 1x
Casuïstiekbesprekingen in de regioHA/POH- Op aanvraag