Scholingsprogramma

Wij organiseren regelmatig cursussen of trainingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals in de keten. We werken samen met Doktersacademie Friesland.

Scholingen 2021

Samen met Doktersacademie Friesland maken wij jaarlijks een scholingsplan om de deskundigheid van de bij de ketens aangesloten zorgverleners te waarborgen. Naast de verplichte basis- en vervolgscholingen zijn er interessante aanvullende scholingen op specifieke thema’s binnen de chronische zorg. Ook bieden we overkoepelende scholingen, zoals Stoppen Met Roken en Motiverende Gespreksvoering.

 
Scholingsvoorwaarden bij deelname aan de ketens

Algemene scholingsvoorwaarden
De basisscholing Motiverende Gespreksvoering is verplicht voor alle praktijkondersteuners. POH die de intensieve Stoppen met Roken begeleiding geven moeten ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Scholingsvoorwaarden DM2 en CVRM
Deze scholingseisen voor praktijkondersteuners en huisartsen lees je hier.

Scholingsvoorwaarden Astma en COPD
Als je zelf longfunctiemetingen doet moet je Caspir-gecertificeerd zijn. Hiervoor volg je het Caspir- scholingsprogramma.

Voer je geen longfunctiemetingen uit? Dan volg je bij aanvang van de ketenzorg de basiscursus  ‘Interpretatie Spirometrie’. Daarna volg je 2-jaarlijks de Caspir-6 scholing die gericht is interpretatie en opvolging van spirometrie en casuïstiek.

Kosten

De verplichte basisscholingen zijn voor rekening van de deelnemers. Wij vergoeden de verplichte vervolgscholingen. Ook de scholingen voor Motiverende Gespreksvoering, en de Stoppen met Roken scholingen bieden wij kosteloos aan. Aangesloten zorgverleners krijgen 30% korting op de prijs van de aanvullende scholingen. 

Scholingsaanbod 2021

In het onderstaande schema vind je het scholingsaanbod van 2021. Klik op een scholing voor meer informatie over data, inhoud, kosten en aanmelding. Wil je meer weten over een specifiek onderwerp? Geef dit aan bij Doktersacademie of ons kwaliteitsteam.

 

Doelgroep

V= Verplicht

Frequentie

Aanbod in 2021

Symposium

 

HA/POH

-

Jaarlijks

 november 2021

DM2

 

 

 

 

Verdiepingscursus Langerhans insulinetherapie

HA/POH

V

1x per 2 jaar

4x

PIN NHG DM2HA/POH1x per 2 jaare-learning

CVRM

 

 

 

 

PIN NHG CVRM

HA/POH

V

Bij opstarten keten, daarna 1x per 2 jaar

 

Aanvullende scholingen DM2/CVRM    
Thema avond DM2 LangerhansHA/POH- 3x
Statines en LDL, zin en onzinHA/POH- 2x
Maak van voetzorg geen kopzorgPOH- 2x
FGM- vervolgPOH- 2x
Chronische NierschadeHA/POH- 2x
BloeddrukHA/POH- 2x

Astma- COPD

 

 

 

 

Caspir Module 1 t/m 5

HA/POH

V

Eenmalig

1x

Interpretatie Spirometrie

HA/POH

Verplicht voor

praktijken die

spirometrie

uitbesteden

Eenmalig

1x

Caspir M6 klassikaal of online

HA/POH

Verplicht voor

praktijken die zelf

spirometrie

uitvoeren

 

Verplicht voor

praktijken die

spirometrie

uitbesteden

2x in 3 jaar

 

 

 

1x in 2 jaar

4x

Caspir portfolio voor hercertificering,

HA/POH

V

1x per 3 jaar bij

Module 6 scholing

 

Aanvullende scholingen Astma/COPD:

 

 

 

Herziene standaard Astma 2020HA/POH- 2x
IMISHA/POH- 2x
Nieuwe standaard COPDHA/POH  2x
Virtueel begeleiden HA/POH  2x

Algemeen

 

 

 

 

Casuïstiekavonden Ketenzorg Friesland

HA/POH/KP

-

 

op aanvraag

Stoppen met Roken basis

HA/POH

V

Eenmalig

2x

Stoppen met Roken vervolg

HA/POH

Verplicht voor

herregistratie inhet kwaliteitsregister SMR

15 punten behalen

in 5 jaar, verspreid

over minimaal 3 jaar

4x

Motiverende Gespreksvoering basisscholing

HA/POH/KP

V (POH)

Eenmalig

1-2x

Inspiratiesessie Motiverende Gespreksvoering

HA/POH/KP

-

 

2x