Scholingsaanbod 2020

Wij organiseren regelmatig cursussen of trainingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals in de keten. We werken samen met Doktersacademie Friesland.

Scholingen 2020

Samen met Doktersacademie Friesland maakten wij een scholingsplan voor 2020 om de deskundigheid van de bij de ketens aangesloten zorgverleners te waarborgen. Naast de verplichte basis- en vervolgscholingen zijn er interessante verdiepingscursussen die ingaan op specifieke thema’s binnen de chronische zorg. Ook bieden we overkoepelende scholingen, zoals Stoppen Met Roken en Motiverende Gespreksvoering.

Kosten

De verplichte basisscholingen zijn voor rekening van de deelnemers. Wij vergoeden de verplichte vervolgscholingen. Ook de basisscholing Motiverende Gespreksvoering en de nieuwe vervolgscholing Oplossingsgericht coachen bieden wij kosteloos aan. Aangesloten zorgverleners krijgen 30% korting op de prijs van de verdiepingscursussen. 

Aanvullende voorwaarden t.a.v. insulinetherapie en uitbesteding spirometrie

Scholingseisen Insulinetherapie (Langerhans)
De scholingseisen voor praktijkondersteuners die zelf instellen op insuline lees je hier.

Scholingseisen Astma en COPD
Als je zelf longfunctiemetingen doet moet je Caspir-gecertificeerd zijn. Hiervoor volg je het Caspir- scholingsprogramma. Voer je geen longfunctiemetingen uit? Dan volg je bij aanvang van de ketenzorg de basiscursus ‘Interpretatie Spirometrie’. Daarna volg je 2-jaarlijks de Caspir-6 scholing die gericht is interpretatie en opvolging van spirometrie en casuïstiek.

Scholingsaanbod 2020

In het onderstaande schema vind je het scholingsaanbod van 2020. Klik op een scholing voor meer informatie over data, inhoud, kosten en aanmelding. Wil je meer weten over een specifiek onderwerp? Geef dit aan bij Doktersacademie of ons kwaliteitsteam.


Doelgroep

V= Verplicht

Frequentie

Aanbod in 2020

Symposium

De sterkste schakel in chronische zorg

HA/POH

-

Jaarlijks

5 november 2020

DM2

Verdiepingscursus Langerhans insulinetherapie POH/HA

HA/POH

V

Jaarlijks

4x

Thema-avonden DM2:

Perfieer Arterieel vaatlijden
Bloeddrukmeting

HA/POH/KP

-

-

3x

CVRM

E-learning voor CVRM (NHG)

POH

V

Eenmalig


CVRM Nieuwe NHG

standaard vervolg

met casuistiek

HA/POH

-


2x

Astma- COPD

Caspir Module 1 t/m 5

HA/POH

V

Eenmalig

1x

Interpretatie Spirometrie

HA/POH

Verplicht voor

praktijken die

spirometrie

uitbesteden

Eenmalig

1x

Caspir M6 klassikaal of online

HA/POH

Verplicht voor

praktijken die zelf

spirometrie

uitvoeren


Verplicht voor

praktijken die

spirometrie

uitbesteden

2x in 3 jaar
1x in 2 jaar

4x

Caspir portfolio voor hercertificering,

HA/POH

V

1x per 3 jaar bij

Module 6 scholing


Verdiepingscursussen Astma/COPD:
Nieuwe standaard Astma/COPD 2020
IMIS- basis

HA/POH

-

-


3x

2x

Algemeen

Casuïstiekavonden Ketenzorg Friesland

HA/POH/KP

-


op aanvraag

Stoppen met Roken basis

HA/POH

V

Eenmalig

2x

Stoppen met Roken vervolg

HA/POH

Verplicht voor

herregistratie in

het kwaliteitsregister

SMR

15 punten behale

in 5 jaar, verspreid

over minimaal 3 jaar

4x

Motiverende Gespreksvoering basis

HA/POH/KP

V (POH)

Eenmalig

2x

Motiverende Gespreksvoering vervolg

HA/POH/KP

-


3x

Leergang Persoonsgerichte Zorg

HA/POH/KP

-


1x

Coaching on the Job

POH/KP

-


op aanvraag