Veelgestelde vragen DM2

Lees voor
IJken van medische hulpmiddelen

Hoe vaak moet ik medische hulpmiddelen laten ijken?
Je moet de ijking van medische hulpmiddelen jaarlijk uitvoeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de glucosemeter, bloeddrukmeter, weegschaal en spirometer. Denk ook aan de medische hulpmiddelen in de visitetas. Voor de glucosemeter kun je de ijking uitvoeren in een CCKL-geaccrediteerd klinisch-chemisch laboratorium. Andere medische hulpmiddelen kunnen nagekeken worden bij een service voor medische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld de spirometer, bloeddrukmeter en weegschaal. Kosten van het ijken van hulpmiddelen zijn voor rekening van de huisartsenpraktijk.

Waar kan de glucosemeter van de patiënt worden geijkt?

 1. Elektronische meters kunnen niet worden geijkt, wel getest. Als een meter meer afwijkt dan de toegestane marge wordt de meter afgekeurd. De leverancier adviseert hoe vaak een meter gecontroleerd moet worden, vaak elke 2 jaar. Meer hierover lees je hier.
 2.  Analoge meters kun je wel laten ijken.
 • De patiënt kan kijken of de eigen apotheek de glucosemeter kan controleren. Sommige apotheken houden jaarlijks een glucosemeter-controledag. Dan wordt de glucosemeter met controlevloeistof geijkt. Hieraan zijn voor de patiënt geen kosten verbonden.
 • De patiënt kan ook zijn bloedglucosemeter meenemen naar de jaarcontrole. De patiënt kan dan vlak voor of na de bloedafname door het laboratorium een controlemeting laten doen met de ‘eigen’ bloedglucosemeter. Deze waarde kan tijdens de jaarcontrole op de praktijk vergeleken worden met de bloedglucosewaarde van het laboratorium. Als de waarde <15% afwijkt, dan mag de meter als voldoende betrouwbaar worden bestempeld. Als de waarde >15% afwijkt, dan moet de meter grondig worden nagekeken of vervangen.
Flash Glucose Monitoring

Wat is Flash Glucose Monitoring (FGM)?
FGM is een glucosemonitoringsysteem dat gebruikmaakt van een sensor die in het weefselvocht de glucosewaarden meet. Op die manier kan er meer inzicht gekregen worden in de trend van de glucosewaarden. Ook kan er een alarmfunctie ingesteld worden voor een lage- en/ of hoge glucosewaarde. Er zijn op dit momenten twee systemen die vergoed worden door de zorgverzekeraar, namelijk de Freestyle libre 2 van Abbott en de Glunovo van GD Medical. 

Frystyle libre 2
De Freestyle libre 2 sensor wordt op de achterkant van de bovenarm geplaatst en registreert twee weken lang continu de glucosewaarden, wel moet de gebruiker elke  acht uren actief de sensor scannen (flashen). De glucosewaarden kun je uitlezen met een reader of mobiele telefoon (via een app). De data worden geanalyseerd via het online softwareprogramma LibreView.  

Glunovo
De Glunovo sensor wordt op de buik geplaatst en registreert automatisch twee weken lang continu de glucosewaarden in de Gluco Flash app. De Glunovo sensor kan alleen gescand worden met een mobiele telefoon. De Glunovo sensor bestaat uit een losse sensor die wordt ingebracht met een applicator. Daarop wordt een transmitter aangesloten die drie jaar lang gebruikt kan worden. Om de actuele glucosewaarde te bekijken, kan er in de app op de Flash knop gedrukt worden. De data worden geanalyseerd via het online softwareprogramma Gluco flash report

Wat kun je met FGM?
Je kunt de glucosewaarden, de trend, het gemiddeld aantal hypo- en/of hyperglycemieën in een bepaalde periode en maaltijdtrends bekijken. De patiënt kan hiervoor in een online softwareprogramma een account aanmaken, voor freestyle libre 2 is dat LibreView en voor Glunovo is dat Gluco flash report. De patiënt kan zijn account koppelen met dat van de zorgverlener, zodat de zorgverlener ook op afstand gegevens kan beoordelen. De zorgverlener maakt voor de huisartsenpraktijk een professioneel account aan. Om de meetwaarden goed te kunnen beoordelen kun je deze vragenlijst gebruiken. 

Wordt FGM vergoed?
FGM wordt vergoed voor DM1-patiënten én DM2-patiënten die op een intensief insulineschema staan (basaal-bolusregime of insulinepompbehandeling), zowel in de tweede als eerste lijn (Zorginstituut Nederland standpunten FGM). De uitlevering van de FreeStyle Libre2 en Glunovo vindt plaats via de hulpmiddelenleveranciers, onder andere door Mediq en Bosman.

Wat zijn de voorwaarden voor FGM?
De POH en/of huisarts mag FGM aanvragen. De voorwaarde is wel dat ze kennis hebben van FGM en ook dat ze weten hoe het systeem werkt. Belangrijk daarin is, dat je samen met de patiënt de uitkomsten kunt interpreteren en eventueel therapie-aanpassingen kunt doen. Je kunt pas starten met FGM als je hiervoor geschoold bent. 

Welke scholingsmogelijkheden zijn er voor FGM?

Hoe is de intake- en aanvraagprocedure voor FGM?

 1. Bepaal of de patiënt in aanmerking komt voor FGM (Zorginstituut Nederland standpunten FGM
 2. Bespreek met de patiënt het individueel behandelplan. Je kunt hierbij de patiëntbrief en vragenlijst gebruiken
 3. Vraag de patiënt de zelfstudie of instructievideo’s te volgen. Bij de zelfstudie van de Freestyle libre krijgt de patiënt een certificaat dat aan de huisartsenpraktijk gegeven kan worden. 
 4. Vraag FGM aan via Mediq of Bosman. 

Mediq

Bosman

        Onder Bosman vallen ook de leveranciers:

 • Onemed  
 • Boeren Medical
 • De Diabeteswinkel 

Aanvragen kan met het volgende formulier: aanvraagformulier FGM

Handige links:
DVN - alles over glucosesensoren
Freestyle Libre
Freestyle Libre 2 instructieboekje
Vragenlijst meetwaarden FGM
LibreView gegevens delen met zorgverlener
LibreView beoordelen
LibreView
Gidsen en handleidingen Freestyle libre 2
Glunovo flash brochure
Verkorte gebruikersinstructie Glunovo Flash
Gebruikersinstructie Glunovo Flash Systeem
Informatieoverzicht Glunovo Flash Sensor
Gluco Flash report