Intake

Lees voor

Intake

 

Na het stellen van de diagnose is het belangrijk dat de status van de patiënt zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit geldt ook als de huisarts een patiënt voor het eerst ziet in een nieuwe setting

Doelstellingen van de intake zijn het in kaart brengen van:

Begin de behandeling van een nieuwe patiënt altijd met een intake.

  • Duurt minimaal 45 minuten.
  • Deze laboratoriumbepalingen moeten binnen zijn vóór de intake:

1. HbA1c;
2. Lipidenspectrum (totaalcholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ratio
totaal cholesterol/HDL-cholesterol, triglyceriden).
3. Creatinine (ter schatting van de glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR).
4. De albumine/creatinine-ratio of de albumineconcentratie in de eerste
ochtendurine.

In Coordinate leg je de belangrijkste zaken vast en heb je een goede basis voor de behandeling. De rode vragen zijn verplicht en worden gebruikt voor de verantwoording naar de zorgverzekeraar en voor landelijke benchmarks. 

Handige links: