Onvoldoende verbetering: beleid bij therapieresistentie

Lees voor


Therapieresistente hypertensie (TRH)

TRH is gedefinieerd als een SBD >140 mm Hg ondanks gebruik van drie antihypertensiva van verschillende klassen (idealiter inclusief een diureticum) en in adequate doseringen. TRH is vrijwel altijd multifactorieel bepaald.

Een patiënt heeft pas daadwerkelijk therapieresistente hypertensie als andere oorzaken van een slecht gereguleerde bloeddruk zijn uitgesloten. Screen daarom op therapie-ontrouw, secundaire oorzaken en witte-jassen hypertensie (Zie Medicamenteus beleid). Overweeg verwijzing naar de diëtist en beoordeel of de patiënt volgens het wisselprotocol verwezen moet worden naar de tweedelijn (zie Verwijscriteria).

Niet bereiken van de LDL-streefwaarde

Evalueer therapietrouw, leefstijlfactoren en sluit LDL-verhogende aandoeningen uit. Overweeg verwijzing naar de diëtiste en beoordeel of de patiënt bij het niet-bereiken van de streefwaarde volgens het wisselprotocol verwezen moet worden naar de tweedelijn (zie Verwijscriteria).

Handige links: