Verwijscriteria

Lees voor

Verwijscriteria


De huisarts is regiehouder van het ketenproces. In verschillende situaties is consultatie van of verwijzing naar een andere zorgverlener wenselijk. In de keten-DBC CVRM zijn de volgende ketenpartners betrokken:

  • diëtisten.
  • internisten (waaronder subspecialisten).

Eigen risico
De huisarts/praktijkondersteuner verwijst de patiënt volgens de werkinstructie naar de ketenpartners bij het niet-behalen van behandeldoelen. De hieronder genoemde zorgproducten per ketenpartner en daarmee de financiering van deze zorg vallen binnen de ketenzorg. De patiënt betaalt hiervoor geen eigen risico. Verwijzingen buiten de keten of zorg die niet onder de genoemde zorgproducten valt, bijvoorbeeld een beweegprogramma vallen wel onder het eigen risico van de patiënt.
Verwijzing ketenpartner
Bij verwijzing naar een ketenpartner via het Ketenzorg Informatiesysteem ontvangt deze ketenpartner  belangrijk informatie, met daarin :

  • overdracht van de aard van de opdracht, de gegevens van de patiënt (NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, zorgverzekeraar, polisnummer en de benodigde medische gegevens).

De ketenpartner wordt ook op de hoogte gebracht dat de patiënt is aangesloten bij de eerstelijns DBC DM2. Voor laboratoriumbepalingen moet het aanvraagformulier laboratoriumbepalingen van Ketenzorg Friesland gebruikt worden.
Hieronder staan de afspraken die wij hebben met ketenpartners voor verwijzingen binnen de keten-DBC CVRM en de overeengekomen zorgproducten.