Jaargesprek

Minimaal eenmaal per jaar is de controle uitgebreider. Van de patiënt wordt een actueel beeld gevormd van zijn diabetessituatie.

Registreer:

  • eventuele ontsporingen van de glucoseregulatie.
  • de bloeddruk.
  • het vetspectrum.
  • het ontstaan van complicaties.

Ondanks de klachten horen bij de jaarlijkse controle:

  • lichamelijk onderzoek, inclusief voetonderzoek.
  • uitvoerig labonderzoek (zie instructiekaart laboratoriumbepalingen DM2).
  • verwijzingen fundusscopie volgens schema: na de eerste controle wordt de funduscontrole na twee jaar herhaald, bij geen complicaties driejaarlijks funduscontrole en bij complicaties eenmaal per jaar of vaker, te bepalen door de oogarts.

Waar nodig wordt de behandeling aangepast en de nieuwe streefdoelen vastgelegd in het KIS.

Handige links: