Jaargesprek

Lees voor

Stabiele fase

 

Minimaal eenmaal per jaar is de controle uitgebreider. Van de patiënt wordt een actueel beeld gevormd van zijn diabetessituatie.

Registreer:

  • eventuele ontsporingen van de glucoseregulatie.
  • de bloeddruk.
  • het ontstaan van complicaties.

Ondanks de klachten horen bij de jaarlijkse controle:

  • lichamelijk onderzoek, inclusief voetonderzoek.
  • uitvoerig labonderzoek inclusief de (nuchtere) glucose en HbA1c bepaling  (indicaties laboratoriumbepalingen DM2).
  • verwijzingen fundusscopie volgens schema: na de eerste controle wordt de funduscontrole na twee jaar herhaald, bij geen complicaties driejaarlijks funduscontrole en bij complicaties eenmaal per jaar of vaker, te bepalen door de oogarts.

Waar nodig wordt de behandeling aangepast en de nieuwe streefdoelen vastgelegd in het KIS.

HbA1c bepalen via filterkaartje
Wil je tussentijds alleen een HbA1c bepalen, denk dan aan de mogelijkheid van het filterkaartje:  de patiënt hoeft dan niet naar het laboratorium, maar kan zelf 2 weken vóór de controle een druppel bloed prikken en deze op het filterkaartje plaatsen. Dit filterkaartje wordt samen met een aanvraagformulier opgestuurd naar het laboratorium. 

Handige links: