Doelstellingen diabeteseducatie

Instelfase


De patiënt heeft inzicht in het belang van:

  • de streefwaarden voor de glykemische parameters, lipiden en bloeddruk.
  • een gezonde leefstijl.
  • Het (zelf) opstellen van haalbare doelen met rond gewicht, rookgedrag, lichaamsbeweging en medicatietrouw.
  • dagelijkse inspectie van de voeten en het dragen van passende schoenen en sokken zonder dikke naden bij een matig of hoog risico op een ulcus.
  • regelmatige controles.
  • herkenning van de signalen van een hyper- en een hypoglykemie en hoe hierop te reageren.
  • gepast handelen bij ziekte, koorts, braken en reizen.

Algemene streefwaarden DM2:

*hogere streefwaarden: bij kwetsbare ouderen en mensen met een korte levensverwachting (arbitrair: < 5 jaar) zijn glucosewaarden van 6-15 mmol/l en HbA1c-waarden tot 69 mmol/mol acceptabel.
**De streefwaarde LDL is afhankelijk van meerdere factoren zie richtlijn
NHG cardiovasculair-risicomanagement en de Praktische handleiding bij de NHG-standaard CVRM

Handige links: