Andere controlefrequentie

Lees voor

Stabiele fase

 

Bij patiënten die zowel een goed(e) of acceptabel(e) (nuchtere) bloedglucosewaarde/HbA1C, lipidenspectrum als bloeddruk hebben, volstaat in principe een zesmaandelijkse controle, op voorwaarde dat de POH/ huisarts én de patiënt zelf hier achter staan. Zie hiervoor de algemene streefwaarden in tabel.

Als niet meer aan deze streefwaarden wordt voldaan moet de controlefrequentie worden aangepast.
De inhoud van de halfjaarcontrole is gelijk aan de kwartaalcontrole.