Andere controlefrequentie

Bij patiënten die zowel een goed(e) of acceptabel(e) nuchtere bloedglucosewaarde/HbA1C, lipidenspectrum als bloeddruk hebben, volstaat in principe een zesmaandelijkse controle.

Streefwaarden:

  • een jaar een HbA1C van ≤ 58 mmol/mol.
  • een LDL waarde van <2.5.
  • een systolische bloeddruk ≤ 145 mm Hg.

Op voorwaarde dat de POH/ huisarts én de patiënt zelf hier achter staan.

Als niet meer aan deze voorwaarden wordt voldaan moet de controlefrequentie worden aangepast.
De inhoud van de halfjaarcontrole is gelijk aan de kwartaalcontrole.