Ziektelastmeter COPD - voor persoonsgerichte zorg en samen beslissen  -

Lees voor

Intake


De ziektelastmeter COPD geeft de zorgverlener en de patiënt inzicht in de ervaren ziektelast en meer grip op de situatie van de patiënt. Het is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee ziektelast op een makkelijke, gebruiksvriendelijke en praktische manier wordt aangegeven. De ziektelastmeter staat in het KIS.
Door de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken, zal de ervaren kwaliteit van leven en zorg van COPD-patiënten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het is een middel om persoonsgerichte zorg te geven en het gesprek met de patiënt aan te gaan.

Om de ziektelast inzichtelijk te krijgen, vult de patiënt een vragenlijst in. Deze gegevens worden na invoer in de ziektelastmeter een overzichtelijke grafiek weergegeven door elf ballonnen. Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld vermoeidheid en longaanvallen. Ook geven de ballonnen met behulp van kleuren aan welk domein aandacht verdient en op welke domeinen het goed gaat. Door te klikken op de ballonnen, verschijnt er een behandeladvies en kun je samen met de patiënt een individueel zorgplan opstellen. Zo kan er een gerichte behandeling plaatsvinden om de ziektelast van de patiënt te verlagen.

Ziektelastmeter binnen het KIS

Je vraagt de patiënt de vragenlijst in te vullen en voert deze gegevens in het KIS in. Als je daarna klikt op  ”Berekenen” verschijnen de ballonnen. Om de ziektelastmeter later te updaten met de laatste bekende gegevens klik je weer op ”Berekenen” . Bijvoorbeeld: de ballon van de longfunctie wordt geüpdatet door de laatste spirometrie, de ballon van de BMI verschijnt met de waarde van de laatst bepaalde BMI. Het ballonnenscherm kan dus gevuld worden met ballonnen van gegevens die op verschillende data zijn verzameld. Als er over een domein geen gegevens zijn ingevuld  is die ballon niet zichtbaar.

Effectiviteit van de ziektelastmeter COPD
De vragenlijst in de ziektelastmeter is grotendeels gebaseerd op de CCQ, gecombineerd met parameters als longfunctie, longaanvallen, BMI, comorbiditeit, rookstatus, en zelf-gerapporteerd niveau van lichamelijke activiteit, weergegeven door ballonnen. Een klik op de ballon geeft vervolgens evidence-based- behandeladvies. Op basis van dit advies stellen patiënt en behandelaar een behandelplan op in de termen die de patiënt zelf formuleert. Uit: NTVG, november 2016

Handige links:

Cahag ziektelastmeter
Ziektelastmeter COPD vragenlijst voor patiënten