Handige Links

Lees voor
Dokterszorg Holding BV
 

www.dokterszorg.nl
Dokterszorg Friesland ondersteunt en ontzorgt huisartsen in Friesland, zodat zij ongehinderd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen.
www.dokterswachtfriesland.nl
Ondersteuning van huisartsen in Friesland bij het verlenen van professionele spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen.
www.doktersacademie.nl
Ondersteuning van huisartsen in Friesland op het gebied van kwaliteit en nascholing.
www.doktersdiensten.nl
Ondersteunende diensten aan huisartsen in Friesland op het gebied van praktijkvoering en praktijkovername.


Zorgverzekeraars
 

www.zn.nl
Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.
www.zorgverzekeraars.nl
Initiatief van de gezamenlijke zorgverzekeraars. Informatie over de zorgverzekering én over de rol en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars.


Informatie over chronische ziektebeelden
 

www.thuisarts.nl
Geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.
www.longfonds.nl
Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) wil longziekten voorkomen en mensen met een longziekte goede zorg geven. Daarom is wetenschappelijk onderzoek de basis van ons werk.
www.longalliantie.nl
De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen.
www.longforum.nl
Het Longforum is van en voor alle mensen met een longziekte. Om van elkaar te leren, om ervaringen te delen en tips uit te wisselen.
www.dvn.nl
Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een comfortabel leven.
www.diabetesfederatie.nl
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt.
www.zorgstandaarddiabetes.nl
Deze website biedt – naast alle informatie over inhoud, organisatie en kwaliteit(sindicatoren) – praktische documentatie en handige tools die zorgverleners behulpzaam kunnen zijn om goede diabeteszorg en -preventie in de eigen dagelijkse praktijk te realiseren!
www.hartenvaatgroep.nl
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten.
www.zorgbelang-fryslan.nl
Zorgbelang Fryslân is de vereniging van gehandicaptenorganisaties, patiëntenverenigingen en ouderenbonden.
www.nederland-davos.nl
Vereniging Nederland Davos voor patiënten met moeilijk behandelbaar astma.


Informatie eerstelijnsgezondheidszorg
 

www.nhg.org
Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen.
www.lhv.nl
Versterken strategische positie huisartsenzorg
www.ineen.nl
InEen wil de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen. Dat doet ze door ondersteuning van zorgorganisaties en professionals in organiseren en samenwerken.


Zorginstellingen in Friesland
 

www.tjongerschans.nl
Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveeen
www.nijsmellinghe.nl
Ziekenhuis Nij Smellinge in Drachten
www.antoniusziekenhuis.nl
Antonius Ziekenhuis in Sneek
www.mcl.nl
Medisch Centrum Leeuwarden
www.sionsberg.nl
Ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum
www.hal-friesland.nl
Website van het Huisartsenlaboratorium Friesland

www.certe.nl
Certe is een organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg.
www.oogenwelzijn.nl
Oog en Welzijn, een nieuwe naam, een nieuwe zorginstelling voor oogheelkunde in Dokkum en Grou.


Overige websites
 

www.medicijnbalans.nl
MedicijnBalans biedt feitelijke en actuele informatie en een discussieplatform over nieuwe medicijnen voor zorgprofessionals. MedicijnBalans is een programma van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.
www.zorgdna.nl
ZorgDNA is een landelijke aanbieder van innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen op het gebied van kwaliteitsonderzoek, advies en begeleiding voor zorginstellingen, brancheorganisaties, verzekeraars en overheid.
www.nza.nl
In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
www.nictiz.nl
Stichting Nictiz is het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth. Nictiz gelooft dat als zorgverleners sneller, veilig en makkelijk over de juiste informatie beschikken, de zorg beter wordt. Nictiz wordt vrijwel volledig gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
www.vzvz.nl
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP. VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert.

 

Zorgprogramma’s
 

Downloads en Links Astma/COPD

Downloads en Links DM2

Downloads en Links CVRM