Tools

In de zorg voor mensen met een chronische aandoening verschuift de focus van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’. Zorgprofessionals richten zich daarbij steeds meer op het ondersteunen van eigen regie. Daarvoor zijn verschillende instrumenten, methoden en tools beschikbaar. Voor een overzicht van deze tools verwijzen wij u graag naar de Instrumentenkiezer van ZO.

De instrumenten in de instrumentenkiezer zijn ingedeeld in categorieën die gerelateerd zijn aan de fasering in het zorgverleningsproces. Hierbij kunt u denken aan verdiepende achtergrondinformatie die bijvoorbeeld behulpzaam kan zijn bij het ontwikkelen van een visie op en implementatie van zelfmanagement(ondersteuning), stappenplannen en handreikingen die u informeren over aspecten die van belang zijn bij implementatie van zelfmanagement-(ondersteuning) en een aparte categorie ‘Scholing’ waarin u een overzicht krijgt van beschikbare (na)scholingen op het gebied van zelfmanagementondersteuning.

De hieronder genoemde selectie van tools zijn aangeboden aan de praktijken die deelnemen aan pilot Zelfmanagement van Ketenzorg Friesland. Wij streven ernaar de ervaringen met deze tools via deze pagina te delen en te waarderen. Heeft u ook een (goede) ervaring met een instrument, methode of tool en wilt u uw ervaring hiermee delen, dan nodigen wij u uit contact op met ons op te nemen.

Motiverende gespreksvoering

Gezamenlijk agenda bepalen

Kennis van ziektebeelden

Groepseducatie


Ervaringen uit de praktijk

Dyotta van Althuis, praktijkverpleegkundige De Tjasker te Witmarsum, over haar MGV coach: “Wat was jouw reflectie op het spreekuur zinvol! Hierdoor een boost gekregen hoe ik door MGV samen met de cliënt mogelijk meer kan bereiken in eigen handelen kan vergroten. Fijn om positieve zinnen en dingen te horen. Wat ik erg waardeer is de feedback te krijgen in voorbeeld zinnen. Super de dag erna nog een mail met uitleg hoe te formuleren! Jouw manier van communiceren is heel fijn. Laagdrempelig in omgang en de feedback wordt op heel aangename manier terug gegeven. Vol energie. Aanstekelijk om me te verdiepen in motiverende gespreksvoering. Thanks! Ik maak graag gebruik van een vervolg.”

Laura Wever, POH-S, Huisartsenpraktijk Doeglas te Menaldum vertelt over de placemat diabetes:
“Naar aanleiding van de vragenlijst “Samenwerken aan gezondheid” heeft een aantal patiënten, aan de hand van de placemat diabetes, de mogelijkheid gekregen om een consult aan de hand van een zelf gekozen onderwerp in te vullen. Het 1e zelf ingevulde consult is inmiddels geweest. De patiënt gaf er de voorkeur aan te starten met het bespreken van de lab uitslagen, als hij wist dat alles goed was, was voor hem de druk van het consult af. Ook had de patiënt zelf vragen opgeschreven waarvoor we een moment in het consult hadden om deze te bespreken. Gebruikelijk start ik een consult met metingen (gewicht/RR), vervolgens bespreken we hoe het gaat en dan komen de lab uitslagen aan de orde. Erg leuk om te ervaren hoe deze patiënt het consult wou invullen en hoe een kleine verandering van consultvoering bij kan dragen aan meer zelfmanagement.”

Laura Wever, POH-S, Huisartsenpraktijk Doeglas te Menaldum vertelt over de vragenlijst ''Samenwerken aan gezondheid'':
“Zelfmanagement is leuk en zinvol voor patiënt en zorgverleners, een goede kennis van het ziektebeeld is een belangrijk onderdeel. Om een inschatting te kunnen maken van de kennis van de DM2 patiënten hebben wij ervoor gekozen om de vragenlijst aan deze groep voor te leggen. Uit de vragenlijst blijkt dat sommige patiënten onvoldoende op de hoogte lijken te zijn van het ziektebeeld. Educatie is dus een belangrijk aandachtspunt. Naar aanleiding van de vragenlijst hebben een aantal patiënten, aan de hand van de placemat diabetes, de mogelijkheid gekregen om een consult aan de hand van een zelf gekozen onderwerp in te vullen.''

Ketenzorg Friesland wil u ondersteunen door ervaringen te delen. Bent u geïnspireerd geraakt door de ervaringen van collega’s? Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor coaching? Stuur dan een mail naar info@ketenzorgfriesland.nl.