Verbindende schakel in chronische zorg

Onze missie
Ketenzorg Friesland staat voor kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg aan chronische patiënten. Dat doen wij door continue kwaliteitsverbetering, transparantie, het bieden van innovatieve (e-health) toepassingen en het sturen op kwaliteit, klanttevredenheid en doelmatigheid.

Onze visie
Wij geloven dat zorg beter en doelmatiger wordt als zorgverleners onderling én met de patiënt samenwerken. Wij zetten daarom in op goede samenwerkingsafspraken tussen de aangesloten zorgverleners en gaan uit van de eigen kracht van de patiënt.

Ons doel
Ons doel is de zorg aan patiënten met een chronische ziekte zodanig vorm te geven dat de kwaliteit van leven verhoogt.
Oftewel:

 • kwalitatief hoogwaardige zorg leveren
 • patiëntbetrokkenheid verhogen
 • transparantie over de geleverde kwaliteit van zorg

Hoe bereiken we onze doelen?
Dit doen we door:

 • constructief samen te werken met ketenpartners en zorgverzekeraars
 • de patiënt te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid
 • gecontracteerde zorgprogramma’s te optimaliseren en verder te ontwikkelen
 • ons kwaliteitsbeleid te professionaliseren
 • alle ketenpartners te laten werken in het Ketenzorg Informatiesysteem
 • een patiëntenportaal in te richten, waarin de patiënt zijn/haar gegevens kan inzien en meetwaarden kan toevoegen
 • een gestandaardiseerd Individueel Zorgplan te introduceren

Onze zorgprogramma’s
Wij bieden de volgende zorgprogramma’s aan:

Ketenzorg Friesland in cijfers
Ketenzorg Friesland bestaat uit:

 • 140 aangesloten huisartsenpraktijken in Friesland
 • Samen bedienen zij ruim 450.000 patiënten, daarvan nemen:
  • 19.000 patiënten deel aan het zorgprogramma DM2
  • 2.000 patiënten deel aan het zorgprogramma COPD
  • 7.000 patiënten deel aan het zorgprogramma CVRM (uitrol gestart in april 2015, verwacht aantal patiënten na volledige uitrol: 40.000) en
  • 1394 patiënten deel aan het zorgprogramma Astma (uitrol gestart in april 2016, verwacht aantal patiënten na volledige uitrol: 180.000)
 • Meer dan 100 ketenpartners:
  • diëtisten
  • fysiotherapeuten
  • medisch specialisten
  • gespecialiseerde verpleegkundigen
  • laboratoria