Organisatie

Ketenzorg Friesland is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk en maakt deel uit van Dokterszorg Friesland. Aandeelhouder van Dokterszorg Friesland is de Friese Huisartsen Vereniging (FHV).

Management
Martijn van der Werff, Raad van Bestuur Dokterszorg Friesland
Margreet Euwes, Manager Ketenzorg Friesland

Raad van Commissarissen
Pim Gaanderse (voorzitter)
Francisca Knoops
Johan Reesink
Richard Kamman

Secretariaat
Christiane Mombeck, secretaresse

Kwaliteit
Ageeth Hodes - van der Zee, Adviseur kwaliteit en beleid
Vacant, Kaderarts/Medisch adviseur kwaliteit en beleid
Mariëlle Wijmenga-Betten, Diabetesverpleegkundige
Marjan Veltman, Astma/COPD deskundige

Financiële administratie en interne controle
Greetje Dobbinga, Adviseur administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
Wietze Verduijn, Senior financieel administratief medewerker
Frederika Hovius, Financieel administratief medewerker

Relatiebeheer
Ingrid Roerdinkholder, Coördinator Relatiebeheer 1e lijn
Roelina Ausma, Relatiebeheerder

Projecten
Merian Hommes-Rozema, Projectmedewerker

Zorgadministratie
Martje de Vries, Medewerker zorgadministratie
Marjolein Schaap, Medewerker zorgadministratie
Pier Broersma, Medewerker ZorgAdministratie

ICT
Irene Haveman, Functioneel Beheerder KIS