Organisatie

Ketenzorg Friesland is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk en maakt deel uit van Dokterszorg Friesland. Aandeelhouder van Dokterszorg Friesland is de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland.

Directie en management
Martijn van der Werff, Algemeen directeur Dokterszorg Friesland  

Raad van Commissarissen
Pim Gaanderse (voorzitter)
Bas van Snippenburg
Nicoly Vermeulen
Richard Kamman

Kwaliteit
Hester Wagenaar, Adviseur kwaliteit en beleid
Riet ten Hoeve, Medisch adviseur kwaliteit en beleid
Mariëlle Wijmenga-Betten, Diabetesverpleegkundige

Secretariaat

Financiële administratie en interne controle
Wietze Verduijn, Senior financieel administratief medewerker
Frederika Hovius, Financieel administratief medewerker

Relatiebeheer
Inge Nammensma Coördinator relatiebeheer 1e lijn
Bea Koopmans, Relatiebeheerder
Roelina Ausma, Relatiebeheerder
Tineke Hiemstra, medewerker planning

Projecten
Jouke Spoelstra, Projectleider
Merian Hommes-Rozema, Projectmedewerker
Douwe Idzinga, Projectleider

Zorgadministratie
Irene Haveman, Coördinator primaire processen en ICT
Martje de Vries, Medewerker zorgadministratie
Marjolein Schaap, Medewerker zorgadministratie
Pier Broersma, Medewerker zorgadministratie