Organisatie

Ketenzorg Friesland is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk en maakt deel uit van Dokterszorg Friesland. Aandeelhouder van Dokterszorg Friesland is de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland.

Directie en management
Martijn van der Werff, Algemeen directeur Dokterszorg Friesland
Baukje Ouderkerken-Sinnema, Manager Ketenzorg Friesland

Raad van Commissarissen
Pim Gaanderse (voorzitter)
Francisca Knoops
Nicoly Vermeulen
Richard Kamman

Kwaliteit
Hester Wagenaar, Adviseur kwaliteit en beleid
Riet ten Hoeve, Medisch adviseur kwaliteit en beleid
Mariëlle Wijmenga-Betten, Diabetesverpleegkundige

Secretariaat
Christiane Mombeck, secretaresse

Financiële administratie en interne controle
Wietze Verduijn, Senior financieel administratief medewerker
Frederika Hovius, Financieel administratief medewerker

Relatiebeheer
Vacature, Coördinator Relatiebeheer 1e lijn
Roelina Ausma, Relatiebeheerder

Projecten
Merian Hommes-Rozema, Projectmedewerker

Zorgadministratie
Irene Haveman, Coördinator primaire processen en ICT
Martje de Vries, Medewerker zorgadministratie
Marjolein Schaap, Medewerker zorgadministratie
Pier Broersma, Medewerker zorgadministratie