Links

Dokterszorg Holding BV

www.dokterszorg.nl
Dokterszorg Friesland ondersteunt en ontzorgt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen.

www.dokterswachtfriesland.nl
Ondersteuning van huisartsen in Friesland bij het verlenen van professionele spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen.

www.doktersacademie.nl
Ondersteuning van huisartsen in Friesland op het gebied van kwaliteit en nascholing.

www.doktersdiensten.nl
Ondersteunende diensten aan huisartsen in Friesland op het gebied van praktijkvoering en praktijkovername.

www.ondernemendehuisartsenfriesland.nl
Primair doel is het versterken van en bijdragen aan kwalitatief goede huisartsgeneeskundige zorg in Friesland door o.a. het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en diensten. De OHF is enig aandeelhouder van de Holding Dokterszorg Friesland.

Zorgverzekeraars

www.zn.nl
Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

www.zorgverzekeraars.nl
Initiatief van de gezamenlijke zorgverzekeraars. Informatie over de zorgverzekering én over de rol en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars.

www.defriesland.nl
Website van De Friesland Zorgverzekeraar.

Informatie over chronische ziektebeelden

www.thuisarts.nl
Geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

www.longfonds.nl
Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) wil longziekten voorkomen en mensen met een longziekte goede zorg geven. Daarom is wetenschappelijk onderzoek de basis van ons werk.

www.longalliantie.nl
De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen.

www.longforum.nl
Het Longforum is van en voor alle mensen met een longziekte. Om van elkaar te leren, om ervaringen te delen en tips uit te wisselen.

www.dvn.nl
Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een comfortabel leven.

www.diabetesfederatie.nl
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt.

www.zorgstandaarddiabetes.nl
Deze website biedt – naast alle informatie over inhoud, organisatie en kwaliteit(sindicatoren) – praktische documentatie en handige tools die zorgverleners behulpzaam kunnen zijn om goede diabeteszorg en -preventie in de eigen dagelijkse praktijk te realiseren!

www.hartenvaatgroep.nl
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. 

www.vitalevaten.nl
Het Platform Vitale Vaten is een samenwerkingsverband van 25 organisaties  (o.a. patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen van zorgverleners).

www.zorgbelang-fryslan.nl
Zorgbelang Fryslân is de vereniging van gehandicaptenorganisaties, patiëntenverenigingen en ouderenbonden.

www.nederland-davos.nl
Vereniging Nederland Davos voor patiënten met moeilijk behandelbaar astma.

Informatie voor/ over de eerste lijns gezondheidszorg

www.nhg.org
Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen.

www.lhv.nl
Versterken strategische positie huisartsenzorg

www.ineen.nl
InEen wil de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen. Dat doet ze door ondersteuning van zorgorganisaties en professionals in organiseren en samenwerken.

Zorginstellingen in Friesland

www.tjongerschans.nl
Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveeen

www.nijsmellinghe.nl
Ziekenhuis Nij Smellinge in Drachten

www.antoniusziekenhuis.nl
Antonius Ziekenhuis in Sneek

www.mcl.nl
Medisch Centrum Leeuwarden

www.sionsberg.nl
Ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum

www.hal-friesland.nl
Website van het Huisartsenlaboratorium Friesland

www.oogenwelzijn.nl
Oog en Welzijn, een nieuwe naam, een nieuwe zorginstelling voor oogheelkunde in en rond Dokkum.

www.certe.nl
Certe is een organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg.

Overige websites

www.zelfmanagement.com
Dankzij zelfmanagement kunnen patiënten hun chronische ziekte beter inpassen in hun leven. Het veronderstelt dat ze weten wat hun ziekte inhoudt, wat de consequenties zijn en waar ze de juiste zorg kunnen ontvangen.

www.medicijnbalans.nl
MedicijnBalans biedt feitelijke en actuele informatie en een discussieplatform over nieuwe medicijnen voor zorgprofessionals. MedicijnBalans is een programma van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

www.skhnn.nl
Op deze website leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts die werkt in de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe of Zwolle/Flevoland/Vechtdal.

www.vitalhealthsoftware.nl
VitalHealth heeft als doel om baanbrekende cloud-based eHealth-oplossingen te ontwikkelen voor chronische aandoeningen

www.zorgdna.nl
ZorgDNA is een landelijke aanbieder van innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen op het gebied van kwaliteitsonderzoek, advies en begeleiding voor zorginstellingen, brancheorganisaties, verzekeraars en overheid.

www.nza.nl
In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

www.nictiz.nl
Stichting Nictiz is het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth. Nictiz gelooft dat als zorgverleners sneller, veilig en makkelijk over de juiste informatie beschikken, de zorg beter wordt. Nictiz wordt vrijwel volledig gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

www.vzvz.nl
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP. VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert.

Andere ketenzorggroepen in Friesland