De meerwaarde van ketenzorg

Als een van de grootste zorggroepen van Nederland beschikt Ketenzorg Friesland over een uitgebreid netwerk van professionals die samen streven naar constante kwaliteitsverbetering van de zorg. Door in te zetten op continue kwaliteitsverbetering en het aanbieden van innovatieve (e-health-)toepassingen kunnen we samen de eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische aandoening verbeteren en slimmer organiseren. Ketenzorg Friesland is daarmee met recht de verbindende schakel in de chronische zorg.

Voordelen voor zorgverleners

  • Zorgverleners werken samen vanuit hetzelfde zorgprogramma, onder regie van de huisarts. Deze geregisseerde samenwerking maakt de zorgverlening voor chronisch zieken efficiënter en effectiever.
  • Als behandelteam kunt u gebruik maken van elkaars expertise. Zo krijgt de patiënt de beste en meest passende zorg. Ketenzorg Friesland faciliteert en organiseert multidisciplinaire bijeenkomsten waarin kennisoverdracht centraal staat.
  • Via het Ketenzorg Informatiesysteem zijn alle zorgverleners in de keten op de hoogte van elkaars verrichtingen en adviezen. Dit voorkomt misverstanden, onnodig vragen naar bekende informatie en tegenstrijdigheden in de behandeling.
  • De financiering van alle zorg binnen de keten verloopt via Ketenzorg Friesland.
    Wij dienen declaraties bij de zorgverzekeraars in en zorgen dat u tijdig wordt uitbetaald. Lees meer over financiering.

Aanmelden
Wilt u zich aansluiten bij een van onze zorgprogramma’s? Ga dan naar onze aanmeldpagina.