Wat is ketenzorg?

Bij de behandeling van een chronische ziekte zijn verschillende zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de patiënt. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang.

Wie zitten er in de keten?
Het grootste deel van de behandeling en controle van uw chronische ziekte vindt plaats in de praktijk van uw huisarts. Uw huisarts kan een deel van de begeleiding en controle overdragen aan gespecialiseerde hulpverleners binnen de praktijk, zoals praktijkondersteuners en gespecialiseerde verpleegkundigen. Uw huisarts houdt wel altijd het totaaloverzicht over uw gezondheidssituatie en blijft eindverantwoordelijk. Voor een specifieke behandeling of controle kan de huisarts u doorverwijzen naar een zorgverlener buiten de huisartsenpraktijk, zoals een diëtist, fysiotherapeut of een medisch specialist in het ziekenhuis.

Wat zijn de voordelen van ketenzorg
Ketenzorg Friesland heeft duidelijke afspraken gemaakt met de aangesloten zorgverleners. Zij werken allemaal in hetzelfde Ketenzorg Informatiesysteem. Dit biedt u meerdere voordelen:

  • De zorgverleners kennen uw voorgeschiedenis en weten bijvoorbeeld welke medicatie u gebruikt.
  • U hoeft niet bij elke zorgverlener opnieuw uw verhaal te vertellen.

  • Zorgverleners stemmen hun behandelingen en begeleiding op elkaar af.

  • Ernstiger gezondheidsproblemen worden vaker voorkomen.

  • U krijgt de zorg en begeleiding die u nodig heeft.

  • Deze zorg wordt u op maat aangeboden door middel van uw individueel zorgplan.

Vergoeding
Ook belangrijk: ketenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en de kosten vallen in principe niet onder uw verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Wat doet Ketenzorg Friesland?
Ketenzorg Friesland organiseert ketenzorg in Friesland. Dat betekent dat wij alle zorgverleners die een mogelijke rol hebben in de behandeling of begeleiding van een chronische ziekte, met elkaar laten samenwerken.

Zorgprogramma’s
Samen met experts heeft Ketenzorg Friesland zorgprogramma’s gemaakt, met als doel u zo goed mogelijk te behandelen. In deze zorgprogramma’s staat bijvoorbeeld wanneer het verstandig is om u door te verwijzen naar een diëtist of een specialist.

Informatiesysteem
Aangesloten zorgverleners hebben toegang tot het Ketenzorg Informatiesysteem. Zij leggen hierin alle informatie die te maken heeft met uw chronische ziekte digitaal vast. In het systeem kunnen ze van elkaar zien wat een collega heeft gedaan, welk advies is gegeven, wat uw meetwaarden zijn en aan welke doelen u de komende tijd wilt werken. Zo doen zorgverleners geen dubbel werk en hoeft u niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.

Lees hier meer over de elektronische uitwisseling van uw medische gegevens.

Financiering
Naast het ontwikkelen en onderhouden van zorgprogramma’s regelt Ketenzorg Friesland de financiering van de ketenzorg. Hierover hebben we afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Declaraties komen bij ons binnen, wij dienen ze in bij de zorgverzekeraar en zorgen ervoor dat zorgverleners op tijd worden uitbetaald. Omdat Ketenzorg Friesland de financiering regelt, ziet u Ketenzorg Friesland - en niet uw zorgverleners - terug op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar.

Meer informatie
Voor vragen over ketenzorg is uw huisarts het eerste aanspreekpunt. Kan uw huisarts uw vragen niet beantwoorden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of met Ketenzorg Friesland.


'Eén gezamenlijk doel: een betere kwaliteit van leven'Meer weten over

kwaliteit?