Dit doet Ketenzorg

Ketenzorg Friesland kent vier hoofdactiviteiten:

  • het (door)ontwikkelen en beheren van zorgprogramma’s voor chronische ziekten
  • deze zorgprogramma’s contracteren bij zorgverzekeraars en zorgverleners
  • de kwaliteit van de geleverde zorg bewaken
  • het financieel-administratieve proces rondom de zorg verzorgen

(Door)ontwikkelen zorgprogramma’s
Samen met expert- en adviesgroepen werkt Ketenzorg Friesland aan optimale zorg en samenhang in de zorg voor patiënten met chronische ziekten. Ons uitgangspunt daarbij zijn de diverse zorgstandaarden en richtlijnen, toegepast op de Friese situatie.
Lees hier meer over onze zorgprogramma’s (DBC's).

Contracteren zorgverzekeraars en zorgverleners
Voor de financiering van de ketenzorg heeft Ketenzorg Friesland contracten afgesloten met de preferente zorgverzekeraar in Friesland: De Friesland Zorgverzekeraar. Ketenzorg Friesland treedt ieder jaar opnieuw in onderhandeling met De Friesland Zorgverzekeraar over de prijs van de DBC’s en de invulling van de randvoorwaarden die De Friesland stelt in het ‘Programma van eisen multidisciplinaire zorgverlening chronisch zieken’.

Andere verzekeraars
Andere zorgverzekeraars ontvangen een volgovereenkomst. Daarin wordt aangeboden de afspraken die Ketenzorg Friesland met De Friesland Zorgverzekeraar heeft gemaakt, te volgen.

Klik hier voor gecontracteerde zorgverzekeraars.

Zorgverleners
Ketenzorg Friesland heeft met alle zorgverleners in de zorgprogramma’s afspraken gemaakt over de kwaliteit en de prijs van de te leveren zorg.

Kwaliteit van geleverde zorg bewaken
Ketenzorg Friesland verzorgt geaccrediteerde na- en bijscholing rondom de zorgprogramma's voor aangesloten zorgverleners. We organiseren deze scholing in samenwerking met Doktersacademie Friesland. Het onderwijsprogramma is inhoudelijk en gericht op zowel theorie als op verdieping door middel van casuïstiek. Daarnaast geven we feedback op de kwaliteitsindicatoren en ondersteunen we de zorgverleners met praktijkbezoeken. Scholing is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Ketenzorg Friesland.

U vindt de scholingsactiviteiten in onze agenda.

Financieel-administratieve processen
Ketenzorg Friesland declareert ieder kwartaal het met de zorgverzekeraars overeengekomen DBC-tarief bij de gecontracteerde zorgverzekeraars, op basis van het aantal patiënten dat deelneemt aan de ketenzorgprogramma’s. De goedgekeurde declaraties keert Ketenzorg Friesland vervolgens uit aan de zorgverleners.